You can no longer apply to this job. This job is no longer available. Please contact us if you're interested in jobs like this one.

 

Business analist data (Amsterdam)

Organization

HerCor BV

Function

Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Business analist data


Werkniveau: Senior

Klant: Gemeente Amsterdam

Locatie: Amsterdam

Startdatum: Zo snel mogelijk

Einddatum: 31-12-2018 Verlengbaar

Aantal uren per week: 32 uur


Uiterste aanbiedingsdatum: 21-03-2018 16:00Opdrachtomschrijving


Project Managementinformatie Wmo

Vanwege nieuwe inkoop wordt bij de afdeling Zorg meer ingezet op accounthouderschap / contractmanagement. Dit maakt de behoefte aan kwalitatief goede informatie groter dan tot nog toe. De huidige oplossing loopt tegen het einde van de technische mogelijkheden aan waardoor de rapportages steeds minder bruikbaar worden.

Om deze risico's te adresseren, is het project MI Wmo in 2017 begonnen met inrichting van een Datawarehouse (DWH) Zorg en gestart met een pilot-implementatie voor managementinformatie (MI) in het kader van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. In 2018 zullen zowel de datawarehouse (DWH)-inrichting en de implementaties per productketen worden voortgezet en per 31 december 2018 worden opgeleverd. Hiermee wordt de basis voor een datagedreven Zorg-organisatie gerealiseerd. Het tussentijdse advies Data-gedreven Zorgorganisatie kan in 2018 resulteren in extra impulsen voor de beoogde data-gedreven werkwijze van Zorg.

Vanuit het project MI Wmo wordt er gewerkt aan het verbeteren van de (infrastructuur rond) managementinformatie. Hieronder valt onder andere het ombouwen van huidige Exceldashboards naar dashboards in SAP Business Objects. De business analist data Wmo ondersteunt de projectleider in het behalen van de doelen van het project.


Overige werkzaamheden

Cliëntervaringonderzoek: De afdeling onderzoekt een nieuwe manier om het jaarlijks verplichte cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. Op dit moment is de app 'Ervaringwijzer' in beeld als oplossing. Het gebruik van de app en de uitkomsten van dat onderzoek worden ingepast in het datagedreven werken dat door Zorg wordt nagestreefd. Je neemt als business analist data Wmo deel aan het project dat hiervoor is opgezet en adviseert over het gebruik van de app en bewaakt de inpassing met het project MI Wmo.


Heronderzoek Hulp bij het huishouden: Naar aanleiding van rechterlijk besluit, worden ongeveer 4.500 cliënten hulp bij het huishouden door het indicatieadviesbureau Amsterdam geherindiceerd. Hiervoor is een project opgericht. Je stelt een rapportage op waarin de voortgang van de herindicaties duidelijk wordt. Verfijning in het rapport stem je af met de projectleider Hbh. ZRM 2017: In verband met de jaarovergang en de ingebruikname van de nieuwe Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM 2017) in de Wijkzorg, pas je de da.shboards die voor contractmanagement zijn gemaakt aan.


Contractverlenging Ambulante ondersteuning / Dagbesteding: Eind Q3 begin Q4 van 2018 zal de stand van zaken opgemaakt worden met betrekking tot de uitputting van de afgesloten contracten en of de aanbieders de afspraken rondom het minimaal aantal cliënten hebben kunnen waarmaken. In het geval dat een aanbieder niet heeft kunnen voldoen aan de afspraak met betrekking tot een minimaal aantal cliënten, dan wordt het contract per 2019 niet doorgezet / vernieuwd. Dit betekent dat alle cliënten van die aanbieder overgedragen moeten worden aan een wel gecontracteerde aanbieder. Jij maakt de voorlopige en definitieve analyses van de geleverde productie en werkt daarbij nauw samen met de medewerkers Inkoop en Contractmanagement.


Contractverlenging hulpmiddelen: Per 2019 zal het contract met de hulpmiddelenleveranciers verlengd worden. Mogelijk zal dit voor een van de leveranciers niet het geval zijn. Hierop voer je een impactanalyse uit en, indien nodig, pas je proces en administratie aan.


Conflicterende voorzieningen: Niet elke combinatie van Wmo-voorzieningen is toegestaan volgens het beleid. Vanwege de opdeling in verschillende (deel)ketens komt dit echter wel regelmatig voor. Hiervoor zijn in 2017 een aantal controles ontwikkeld. In 2018 monitoren we of deze controles het gewenste effect hebben en op basis van de resultaten adviseer je over vervolgacties en voer je deze uit.

Algemeen: Binnen de afdeling Zorg is er regelmatig behoefte aan denk- en uitvoeringskracht als het gaat om de uitvoering van data-analyses, -migraties, -opschoningen en -conversies. Als business analist data Wmo werk jij samen met andere collega's (waaronder ook de teams van functioneel beheer) om deze werkzaamheden uit te voeren en over te adviseren.


Eisen:


- De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een aantoonbaar WO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald WO diploma Bedrijfskunde en/of Information Management en/of Bestuurskunde.


- De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring met het uitvoeren van 'datawerkzaamheden' zoals analyses, migraties en conversies.


- De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring als adviseur op het snijvlak van beleid en informatievoorziening. Daarnaast is er aantoonbare ervaring aanwezig met het het opbouwen van een professionele adviesrelatie met opdrachtgevers en ketenpartners.


- De aangeboden kandidaat heeft kennis en ervaring met projectmatig werken (zoals Prince 2).


De eisen moeten duidelijk blijken uit het CV.


U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.

Vermeld: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon.Heeft de aangeboden kandidaat kennis van en ervaring met de Amsterdamse Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)?


Heeft de aangeboden kandidaat ervaring met de applicaties Wmo-Ned en RIS-WZ?


Heeft de aangeboden kandidaat kennis van en ervaring met iWmo-berichtenverkeer?


Heeft de aangeboden kandidaat ervaring met sturingsproblematiek in het sociaal domein, waarbij de nadruk ligt op het betrekken van de business bij het vormgeven van de sturing op basis van BI rapportages?


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 1303

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland

Information

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren

Closing date

21-03-2018
  Apply
Similar jobs: Procesmanager Fiets en OV Infra (Utrecht) | SQL Database Administrator ('s-Gravenhage) | SAP Consultant (Hoogerheide) | Systeem Architect IT toepassingen (Diemen) | Systems Engineer Architect (Amersfoort)  ...More jobs
More jobs at this company: SQL Database Administrator ('s-Gravenhage) | Systems Engineer Architect (Amersfoort) | Systeem Architect IT toepassingen (Diemen) | Productspecialist (Maasland) | SAP Consultant (Hoogerheide)  ...More jobs at this company


Function: ICT
Job type: Detachering
Job ID #7471
Date posted: 13-03-2018

Show map


$resource.CxPortal.actionLink.rssFeed Subscribe to the RSS feed
Print this job