You can no longer apply to this job. This job is no longer available. Please contact us if you're interested in jobs like this one.

 

Toets Coordinator (Utrecht)

Organization

HerCor BV

Function

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Toets coördinator


Startdatum: Asap

Einddatum: 5-3-2020

Uren per week: 36

Locatie: Utrecht


Programma’s: Instandhoudingsadvisering kunstwerken (IAK) en Vervanging en Renovaties (VenR)

Het IAK-programma betreft de instandhoudingsadvisering voor alle kunstwerken binnen het areaal van RWS. Het primaire doel van dit cyclische adviserings-proces is om alle kunstwerken van RWS periodiek (conform het Inspectiekader RWS heeft voor kunstwerken deze adviescyclus een frequentie van één keer per zes jaar*) te voorzien van een betrouwbaar instandhoudingsadvies. Hiermee worden de risico’s op onvoldoende functioneren van de RWS-kunstwerken vastgesteld en kan de beheer- en onderhoudsopgave van RWS voor de aankomende tien jaar geduid worden. Dit dient als basis om een financiële prognose ten behoeve van de instandhouding op objectniveau te kunnen baseren (programmering). Afhankelijk van de complexiteit van een object wordt onderscheid gemaakt in de wijze van inspectie.


Het onderzoeksprogramma Vervanging en Renovaties maakt deel uit van het totale

programma Vervanging en Renovaties (V&R). Het doel van het onderzoeksprogramma is kort samengevat het voorbereiden van het uitvoeringsprogramma V&R en het ondersteunen van het proces voor besluitvorming en programmering. Het onderzoek dat nodig is voor de voorbereiding van het uitvoeringsprogramma V&R is de “core business” van het onderzoeksprogramma V&R.


Als toetscoördinator ben jij gezamenlijk met de contractmanager verantwoordelijk voor de contractbeheersing binnen de programma’s VenR en IAK. Het betreft toetscoördinatie op diverse dienstencontracten waarvan de programma’s gebruik maken. Je weet als rechterhand van de contractmanager het SCB-proces op een correcte manier te begeleiden. Het betreft een aantal lopende en nieuw op te stellen (innovatieve) contracten waarbij gebruikt wordt gemaakt van de samenwerkingsovereenkomst ingenieursdiensten 3. Als toetscoördinator benoem, plan en coördineer je de te verrichten systeem-, proces- en producttoetsen. Hierbij geef je samen met de contractmanager medesturing aan de beoordeling van het kwaliteitsmanagement van de opdrachtnemer in het bijzonder. Intern onderhoud je de contacten met de specialisten, IPM-team en de adviseur risicomanagement m.b.t. het actueel houden van de toetsplanning (systeem, proces en product), het aanvragen van de (lead) auditors en de vulling van de IPB-tool.


Samen met anderen

Je bent hét aanspreekpunt binnen en buiten Rijkswaterstaat. Je werkt nauw samen met het programmateam en de opdrachtnemers. Je stemt af met de betrokken stakeholders over de inhoud van de toetsen en het proces. Hierbij kun je de stakeholders aanspreken op afspraken uit het contractbeheersplan waarbij je altijd het doel van het contract voor ogen houdt. Verder realiseer je een juist informatieniveau over afgebakende onderdelen van contractmanagement/contractbeheersing en communiceer je hierover.


Elke dag beter

Je levert een bijdrage aan het verbeteren van het toetsproces. Dit doe je door jouw kennis up to date te houden en deze kennis in te zetten om het de systeemgerichte contractbeheersing binnen beide programma’s te verbeteren. Je levert een aantoonbare bijdrage aan de verbetering en standaardisering van het proces. Je signaleert, analyseert ontwikkelingen die de uitvoering van het SCB-proces kunnen beïnvloeden en je adviseert hierover. Verder deel je actief jouw kennis en ervaring op het vakgebied binnen de teams en brengt deze ook in het toetsproces. Tot slot is het borgen van kwaliteit van kennis een belangrijk aspect in jouw werk.


Functie

Je bent de rechterhand van de contractmanager op het gebied van toetscoördinatie en SCB. Je gaat zowel bij de lopende als de nog op de markt te zetten (innovatieve) contracten een slag maken op het gebied van toetsing en SCB. Je bent secretaris van het contractmanagement en het contractbeheersteam en draagt zorg voor de vastlegging van de relevante gegevens. Je bent trekker en bewaker van het opstellen van het toetsplan en van de administratie van de toetsen in IPB.


Verantwoordelijkheden:

De toetscoördinator is verantwoordelijk voor het opstellen en actualiseren van het toetsplan in IPB.

De toetscoördinator is verantwoordelijk voor het inplannen en laten uitvoeren van de toetsen conform het toetsplan, incl. het trekken van bijbehorende in- en outtakes.

De toetscoördinator is verantwoordelijk voor de terugkoppeling van de toetsresultaten aan de contractmanager en de inschakeling van (lead)auditoren.

De toetscoördinator is verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van de toetsresultaten en het toetsverslag binnen de daarvoor gestelde tijd.

Toetscoördinator is contactpunt voor opdrachtnemers en interne organisatie v.w.b. SCB-toetsing.


Functie-eisen

HBO

Eis 3: De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding in een relevante technische richting Toelichting eisen : Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer diploma is behaald. Bij het niet benoemen of diploma is behaald zal de aanbieding terzijde worden gelegd.


Eis 1: De kandidaat dient te beschikken over voor de uitvoering van de opdracht geschikte elektronische hulpmiddelen. De elektronische hulpmiddelen worden niet door Rijkswaterstaat ter beschikking gesteld. Onder elektronische hulpmiddelen vallen mobiele telefoon, computer, laptop en/of tablet.


Aantoonbare ervaring met de contractuele RWS werkwijze (risicogestuurd en toetsgestuurd werken) en de bijbehorende processen en systemen

De kandidaat bezit de kerncompetenties RWS RADIO-V: Resultaatgerichtheid, Aanspreekbaar, Dienstverlenend, Integer, Ondernemend en Verbindend (Kerncompetenties RWS RADIO-V). Aanvullende competenties: samenwerken, netwerkvaardigheid en overtuigingskracht

Je hebt een afgeronde opleiding in een relevante richting.

Je hebt kennis van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB).

Je hebt relevante ervaring (indicatief 2-5 jaar) op het gebied van contractmanagement/toetscoördinatie

Je hebt aantoonbare kennis van, ARVODI, EMVI, ISO 9001, SCB,

Toelichting eisen : De werkervaring en afgeronde opleidingen zoals gevraagd in de eisen moet duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Benoem in het CV het nummer van de eis nr 8 , SMART hoe je hieraan voldoet en benoem de naam van de de functie, bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan en de periode [mm-jjjj]. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Eis 7: De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare brede kennis en ervaring op het gebied van contractmanagement/ toetscoördinatie (≥ 3 jaar) Toelichting eisen : De werkervaring en afgeronde opleidingen zoals gevraagd in de eisen moet duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Benoem in het CV het nummer van de eis, SMART hoe je hieraan voldoet en benoem de naam van de de functie, bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan en de periode [mm-jjjj]. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Je kent de wereld van assetmanagement en weet wat daar speelt

Je hebt basiskennis van risicomanagement, SE, projectbeheersing,

Eis 6: De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare brede kennis en ervaring met het Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). Toelichting eisen : De werkervaring en afgeronde opleidingen zoals gevraagd in de eisen moet duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Benoem in het CV het nummer van de eis, SMART hoe je hieraan voldoet en benoem de naam van de de functie, bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan en de periode [mm-jjjj]. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

kwaliteitsnormering, relevante contractmodellen en aanbestedingswetgeving.

Je hebt kennis van de werkwijze Rijkswaterstaat in relatie tot het eigen werk.

Je hebt kennis van de van toepassing zijnde informatiesystemen.

De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare 5 jaar ervaring en kennis van risicomanagement, SE (System Engineering), projectbeheersing, kwaliteitsnormering, relevante contractmodellen en aanbestedingswetgeving. Toelichting wensen nr 1 : De werkervaring / kennis zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem in het CV het (sub)nummer van de wens, SMART hoe je hieraan voldoet, benoem de naam van de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj]. Het niet duidelijk benoemen kan leiden tot aftrek van punten.


Meeste essentiële competenties

Je bent resultaatgedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Hands-on mentaliteit, Helikoperview, Organisatiesensitiviteit

innovatief daar waar mogelijk binnen de vaststaande kaders en processen

Netwerkvaardigheid, Analyserend vermogen, Klantgerichtheid.

Wens 3: De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van de werkwijze Rijkswaterstaat in relatie tot het eigen werk. Toelichting wensen: De werkervaring / kennis zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem in het CV het (sub)nummer van de wens, SMART hoe je hieraan voldoet, benoem de naam van de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj]. Het niet duidelijk benoemen kan leiden tot aftrek van punten.

Wens 2: De aangeboden kandidaat heeft 5 jaar ervaring met assetmanagement. Toelichting wensen: De werkervaring / kennis zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem in het CV het (sub)nummer van de wens, SMART hoe je hieraan voldoet, benoem de naam van de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj]. Het niet duidelijk benoemen kan leiden tot aftrek van punten.

De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en 5 jaar ervaring met risicogestuurd en toetsgestuurd werken en de bijbehorende processen en systemen. Toelichting wensen: De werkervaring / kennis zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem in het CV het (sub)nummer van de wens, SMART hoe je hieraan voldoet, benoem de naam van de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj]. Het niet duidelijk benoemen kan leiden tot aftrek van punten.

Wens 5: De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en 5 jaar ervaring met het werken in geautomatiseerde omgeving. Toelichting wensen: De werkervaring / kennis zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem in het CV het (sub)nummer van de wens, SMART hoe je hieraan voldoet, benoem de naam van de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj]. Het niet duidelijk benoemen kan leiden tot aftrek van punten.


Aanvraag sluit op 22-3-om 15:30


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 13031

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland

Information

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren

Closing date

20-03-2018
  Apply
Similar jobs: Projectmanager (Lieshout) | Programmamanager (Gouda) | Business Consultant Bedrijfsvoering (Gouda) | Adviseur Milieu Communicatie (Leiden) | Projectmanager Gebiedsontwikkeling (Zoetermeer)


Function: Administratief
Job type: Detachering
Job ID #7472
Date posted: 13-03-2018

Show map


$resource.CxPortal.actionLink.rssFeed Subscribe to the RSS feed
Print this job