You can no longer apply to this job. This job is no longer available. Please contact us if you're interested in jobs like this one.

 

Programmasecretaris (Amsterdam)

Organization

HerCor BV

Function

Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Programmasecretaris


Werkniveau: Senior

Klant: Gemeente Amsterdam

Locatie: Amsterdam

Startdatum: 01-05-2018

Einddatum: 31-12-2018 Verlengbaar

Aantal uren per week: 32 uur


Uiterste aanbiedingsdatum: 22-03-2018 14:00


Voor onze eindklant Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Programmasecretaris Huisvesting kwestbare groepen

Functieomschrijving

Meewerken aan een ambitieus programma op het snijvlak van Wonen en Zorg en als spil van de uitvoer van het programma contacten onderhouden met alle deelnemers, van medewerkers, zowel in- als extern, tot aan de bestuurders en de wethouders.


Werkzaamheden

Beheer van alle kennis als vraagbaak over alle onderwerpen van het programma.

Coördinatie van aanlevering van de bestuurlijke producten

Secretaris bij de overleggen (stuurgroep, bestuurlijk overleg, bestuurlijk team, afstemmingsoverleg, overleg met de stadsdelen), inclusief planning en verslaglegging,

Bewaken van de voortgang en tijdige rapportage

Beheer van financiële administratie.

Beheer van programmadocumenten.


Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. De opdrachtgever(s)

Uitvoering en handhaving van de wettelijke taken gebaseerd op de Huisvestingswet en -verordening, Leegstandswet, Woningwet en Besluit Beheer Sociale Huursector; ontwikkelt beleid op het gebied van wonen en stedelijke vernieuwing inclusief vastgestelde afspraken met corporaties en huurders en particuliere verhuurders. De missie is: 'Goed wonen in een ongedeelde stad'. De afdeling Woonruimteverdeling & Toewijzing richt zich op het huisvesten van kwetsbare groepen, zoals mensen die om sociaal/medische redenen een woning nodig hebben, statushouders, uitstroom uit de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, slachtoffers huiselijk geweld et


EISEN


- In het bezit van een erkende HBO diploma in de richting van bestuurskunde of overheidsmanagement. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

- Kennis van samenwerkingsafspraken tussen woningcorporaties en gemeente, besluitvormingsprocessen, Woningwet, Huisvestingswet- en verordening

- 2 jaar aantoonbare ervaring opgedaan in de laatste 5 jaar in een bestuurlijke omgeving.

- 1 jaar aantoonbare ervaring met programma of projectmanagement op het gebied van huisvestingsproblematiek.

- Aantoonbare werkervaring op het gebied van plannen en organiseren van de financiële administratie.

- Ervaring met Andreas 1 en 2

- Ervaring met coördineren, notuleren en organiseren van bestuurlijke overleggen.


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 13032

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland

Information

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren

Closing date

20-03-2018
  Apply
Similar jobs: Projectmanager (Lieshout) | Programmamanager (Gouda) | Business Consultant Bedrijfsvoering (Gouda) | Adviseur Milieu Communicatie (Leiden) | Projectmanager Gebiedsontwikkeling (Zoetermeer)
More jobs at this company: AWS/Serverless developer (Amsterdam) | Business Consultant Bedrijfsvoering (Gouda) | Programmamanager (Gouda) | Medewerker Omgevingsloket Online (Rijswijk) | Transitiemanager Wegverkeersmanagement (Utrecht)  ...More jobs at this company


Function: Administratief
Job type: Detachering
Job ID #7473
Date posted: 13-03-2018

Show map


$resource.CxPortal.actionLink.rssFeed Subscribe to the RSS feed
Print this job