You can no longer apply to this job. This job is no longer available. Please contact us if you're interested in jobs like this one.

 

Projectleiders Technisch jr. (Woensdrecht)

Organization

HerCor BV

Function

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar Projectleiders WSE Technisch


STARTDATUM: 1-6-2018

EINDDATUM: 31-12-2019

UREN PER WEEK: 38

LOCATIE: WOENSDRECHT


HERCOR BV is voor het Ministerie van defensie (Logistiek Centrum Woensdrecht) op zoek naar drie Junior Projectleider WSE Technisch Inhuur.


Functieomschrijving

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Program Management (PM) van het Logistiek

Centrum Woensdrecht (LCW) van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK).


Het LCW heeft tot doel het waarborgen van de beschikbaarheid van (luchtgebonden) wapensystemen en (grondgebonden) communicatiesystemen ten behoeve van de uitvoering van operationele taken.

Het LCW draagt bij aan de instandhouding van moderne, robuuste, veilige en luchtwaardige kwalitatief

hoogwaardige (lucht)wapensystemen en grondgebonden systemen. Het LCW ondersteunt de

operationele gebruikers bij de voortdurende optimalisatie van de uitoefening van haar taak. Daarnaast

levert het LCW in het kader van de instandhouding van systemen een bijdrage door het leveren van

benodigd materieel en – op het gebied van grondgebonden systemen – technische expertise.


Het LCW voert zelfstandig technische en logistieke instandhoudingactiviteiten uit binnen de eigen

infrastructuur. Het LCW vervult daarin de volgende rollen:


· Smart advisor: het adviseren van klanten, operationele commandanten, wapensysteemmanagers en projectleiders over alle zaken betreffende de instandhouding.


· Smart specifier: het specificeren van instandhoudingskentallen en het aanleveren van onderhoud- en kostendata voor operationele commandanten, wapensysteemmanagers, projectleiders en controllers.


· Smart supplier: het kosteneffectief bevoorraden door het voeren van ketenregie, gebruik makend van performance based logistics methodieken zoals overnight delivery en spare provisioning forecasting.


· Smart maintainer: het kosteneffectief uitvoeren van onderhoud, met een focus op availability based maintenance en/of het verkorten van doorlooptijden, waarbij flexibiliteit wordt gecreëerd door multi-skilling en slimme onderhoudsplanningen.


· Smart buyer: het kosteneffectief en ‘rekenkamer-proof’ inkopen van reservedelen, tooling en diensten, gebaseerd op risicospreiding door bijvoorbeeld dual sourcing.


Het LCW bestaat uit de afdelingen Staf, Program Management (PM) en Onderhoud & Logistiek (O&L).


De afdeling Program Management (PM) heeft tot doel om op basis van de Taakopdracht de met de

operationele eindgebruiker van (wapen-)systemen afgesproken minimale systeem- en

onderdelenbeschikbaarheid van de (wapen-)systemen te realiseren binnen het toegewezen

instandhoudingsbudget. Vanuit die verantwoordelijkheid voert PM de regie over de instandhouding van de (lucht)wapensystemen en de aan CLSK toegewezen missie-ondersteunende systemen. Daarnaast is PM door middel van Supply Chain Management (SCM) verantwoordelijk voor beschikbaarheid en aansturing van de bevoorrading van reserveonderdelen inclusief de onderdelen die benodigd zijn voor de interne productie op het LCW.


De afdeling PM bestaat, naast het Hoofd PM, uit de volgende secties: PM Integrale Coördinatie, PM F-16 en PC-7, PM Chinook, PM Apache, PM NH-90 en Cougar, PM Lutra, PM Missie Ondersteunende Systemen (MOS) Blauwe Keten, PM Missie Ondersteunende Systemen (MOS) Groene Keten en het Inkoop Uitvoering Centrum (IUC).


De Projectleider is belast met het uitvoeren van projecten die moeten leiden tot het optimalisering van de instandhouding en onderhoudsprocessen, het mede zorgen voor identificeren en plannen van de te

verwachten materieelbehoefte ten behoeve van het (wapen-)systeem en met het leveren van een

deskundige technische advies in het optimaliseren van een op de klant toegesneden technische

ondersteuning.


Werkzaamheden

1. Draagt binnen de keten bij aan een juiste uitvoering en sturing van instandhoudings- en onderhoudsconcepten aan (wapen-)systemen door:


· het leiden of assisteren bij technische projecten met als doel een hogere systeembeschikbaarheid en onderhoud-baarheid van het materieel ten einde de operationele inzetbaarheid te vergroten, alsmede het aangeven van alternatieve oplossingen binnen het kader van de technische specificaties, die de voortgang en kwaliteit van het product en proces sterk kunnen beïnvloeden;


· het doen van voorstellen voor wat betreft bijstelling van het onderhoudsconcept (afwijking van de normen) en het opstellen en toelichten van (periodieke) rapportages.


· het opstellen van het programma van technische, materiële en financiële eisen en behoeften;


2. Draagt zorg voor het technisch ondersteunen van in-, uitbestedings- en bedrijfsvoeringsaspecten van de instandhouding, optimalisering en vernieuwing van de onderhoudsprocessen, door:


· het deelnemen aan vernieuwings- en onderzoeksprojecten en bespreken (intern en extern LCW) van de voortgang, kwaliteit, de met de projecten samenhangende technische aspecten en de zich hierbij voordoende problemen;


· het technisch assisteren of uitvoeren van vernieuwingsgerichte projecten en modificaties,


· het overleggen met vakgenoten over onderzoeken en het analyseren, beoordelen en valideren van de uit de onderzoeken voortkomende resultaten.


3. Levert technische inbreng in het optimaliseren van een op de klant toegesneden materieel logistieke

ondersteuning, door:


· het behandelen van klachten van gebruikers (M5 meldingen SAP)


· behandelen van meldingen vanuit de kwalitatieve voorraadcontrole (SAP).


Speelruimte


· De Projectleider is verantwoording verschuldigd aan de Head of Engineering and Maintenance, de inhoudelijke kwaliteit van de gegeven adviezen, de mate van juistheid en volledigheid van de uitgevoerde technische analyses en de geleverde technisch ondersteuning voor instandhouding van de (wapen)systemen;


· De geldende Iinter)nationale regelgeving, defensievoorschriften, technische voorschriften, operationele orders, kwaliteitshandboeken en overige algemene richtlijnen en werkafspraken zijn van belang voor de uitvoering van de werkzaamheden;


· De Projectleider neemt binnen gestelde randvoorwaarden beslissingen over de werkzaamheden, technische inhoud van de technische analyses en adviezen over de te nemen maatregelen met betrekking tot de opzet/ uitvoering van projecten en de aanpassing van normen en onderhoudsprocedures.


Kennis, Inzicht en Vaardigheden


· Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift;

· Inzicht in relevante technische ontwikkelingen;

· Vaardigheid in het verrichten van technische analyses;

· Vaardigheid in het onderhouden van in- en externe contacten en in het daarbij omgaan met verschillende belangen;

· Vaardigheid in het interpreteren van (internationale) technische voorschriften en regelgeving;

· Vaardigheid in het omgaan en het gebruik van databestanden en geautomatiseerde analysemiddelen en methoden.


Contacten

· Met diverse functionarissen van Defensie en derden over technisch zaken en problemen om af te stemmen en op te lossen (tweedelijns helpdesk);


· Met (inter)nationale partijen/partners/onderzoekscentra/gebruikers van de (wapen-)systemen over ontwikkelingen en zaken op het aandachtsgebied. Om informatie uit te wisselen, om het onderling afstemmen van het beleid m.b.t. de configuraties en het oplossen van technische problemen en de voortgang te waarborgen;


· Met betrokken systeemmanager en Program Manager over nieuwe (onderhouds)producten/productmogelijkheden om deze daarover te adviseren;


· Met andere medewerkers binnen de sectie over de werkzaamheden om af te stemmen, informatie te verstrekken en adviezen uit te brengen;


Eisen : en Kwalificaties

Kennis/Opleidingseisen:

· HBO-opleiding/WO op relevant technisch gebied;

· cursussen op het gebied van: (onderhoud)analyse en bedrijfsvoering;

· Office pakket


Ervaringseisen:

· ervaring in technische engineering functies; must

· ervaring met onderhoud aan luchtvaartsystemen of grondsystemen; must

· kennis van de Defensieorganisatie; (pre)


Competenties/gedragskenmerken:

· Communicatie

· Analyseren;

· Klantgericht;

· Plannen en organiseren;

· Resultaatgericht;

· Flexibel.


Overige opmerkingen

Het aangeboden CV is niet langer dan 4 pagina's, inclusief een motivatie waarin naar voren komt dat kandidaat aansluit op eisen en wensen van het Ministerie van defensie. het CV wordt in Word-format aangeleverd.

Het Ministerie van defensie heeft interesse in drie net afgestudeerde HBO'ers.

Aanvraag sluit op 19-4-om 14:00 uur


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 12043

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Information

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren

Closing date

19-04-2018
  Apply
Similar jobs: Procesmanager Fiets en OV Infra (Utrecht) | SQL Database Administrator ('s-Gravenhage) | SAP Consultant (Hoogerheide) | Systeem Architect IT toepassingen (Diemen) | Systems Engineer Architect (Amersfoort)  ...More jobs


Function: ICT
Job type: Detachering
Job ID #7562
Date posted: 12-04-2018

Show map


$resource.CxPortal.actionLink.rssFeed Subscribe to the RSS feed
Print this job