You can no longer apply to this job. This job is no longer available. Please contact us if you're interested in jobs like this one.

 

Projectleider Ruimtelijke Ordening / Coördinator (Rijswijk)

Organization

HerCor BV

Function

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Projectleider Ruimtelijke Ordening / Coördinator

Startdatum: zsm

Einddatum 31-12

optie ja, 4 x 6 maanden

Locatie: Rijswijk


Binnen het domein Ruimtelijke Ontwikkelingen is er bij de Opgave Bogaard en Omgeving, en meer specifiek, in het beleidsveld Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Rijswijk door een sterk gestegen werkdruk behoefte aan extra capaciteit.

Opdracht

Het gaat o.a. om de volgende zaken:

• Coördineren van complexe en minder complexe transformaties (bouwplannen/projecten/gebiedsvisies), incl. voorbereiden en deels begeleiden van vergunningaanvragen en daarbij behorende ruimtelijke onderbouwingen en onderzoeken c.q. daarvoor nodige bestemmingsplanprocedures en visies;

• Interne en externe afstemming over deze zaken;

• Op integrale wijze (tijd, geld, kwaliteit) organiseren en aansturen van complexe projecten gericht op gebiedsontwikkeling;

• Coördineren van een multidisciplinair projectteam van interne medewerkers en externe adviseurs;

• Formuleren en aansturen van externe onderzoeks- en adviesopdrachten ten behoeve van ruimtelijke instrumenten;

• Onderhandelen met ontwikkelaars (contractvorming);

• Voeren van participatie en inspraakprocessen;

• Voeren van overleg en onderhandelingen met medeoverheden (o.a. provincie, regiogemeenten, Waternet en Rijkswaterstaat);

• Adviseren van het college van B&W en gemeenteraad over het project;

• Opstellen/(eind)redactie voeren van B en W besluiten

• (Eind)verantwoordelijk voor de ruimtelijke procedures en/of bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen, e.d.

Vereisten / knock-outcriteria

Minimaal een afgeronde HBO Bachelor opleiding

Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van de genoemde relevante beleidsproducten en/of het coördineren van projecten in de afgelopen 5 jaar.

Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider / Projectcoördinator in het beleidsveld Ruimtelijke Ordening gedurende de afgelopen 8 jaar:

Ervaring bij een gemeentelijke instelling. Of bij een andere overheidsinstelling.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij aan de genoemde criteria voldoet.

Resultaatgericht;

• Transparant;

• Ondernemend;

• Naast samenwerkingsgerichtheid, ook initiërend en zelfstandig;

• Proactief en adviesvaardig met goed gevoel voor communicatieve aspecten;

• Klantgericht;

• Omgevingsbewust;

• Overtuigingskracht, creativiteit en organisatievermogen;

• Oordeelsvorming en besluitvaardigheid;

• Politiek- bestuurlijk sensitief.


Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in onderling overleg.

Planning

De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in week 22..


Overige informatie

De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.


Aanvraag sluit op 24-5-om 15;30


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 11052

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Information

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren

Closing date

24-05-2018
  Apply
Similar jobs: Business Analist ( Technische ervaring ) (Amsterdam) | Productspecialist (Maasland)
More jobs at this company: Projectleider Dienstverlening (Hilversum) Financieel medewerker (Voorburg)


Function: Bouw
Job type: Detachering
Job ID #7624
Date posted: 14-05-2018

Show map


$resource.CxPortal.actionLink.rssFeed Subscribe to the RSS feed
Print this job