You can no longer apply to this job. This job is no longer available. Please contact us if you're interested in jobs like this one.

 

Medewerker architectuur NCSC ('s-Gravenhage)

Organization

HerCor BV

Function

Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Medewerker architectuur NCSC


Werkniveau: Senior

Klant: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Locatie: Den Haag

Startdatum: 01-07-2018

Einddatum: 01-01-2019 Verlengbaar

Aantal uren per week: 36 uur


Uiterste aanbiedingsdatum: 29-05-2018 12:00


Beschrijving directie/afdeling

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is het centrale informatieknooppunt en expertisecentrum voor cybersecurity in Nederland. De missie van het NCSC is het bijdragen aan het vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein, en daarmee aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving. Het NCSC is internationaal het Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van ICT-dreigingen en cybersecurity-incidenten. Ook is het NCSC een sleutelfiguur in de operationele coördinatie bij een grote ICT-crisis en de Computer Emergency Response Team (CERT) voor de Rijksoverheid. De primaire doelgroepen van het NCSC zijn de rijksoverheid en de vitale infrastructuur. Meer informatie is te vinden op www.ncsc.nl

Het NCSC werkt samen met AIVD en MIVD aan een versterking van de digitale weerbaarheid van organisaties in de Rijksoverheid en vitale sectoren. De activiteiten komen onder meer samen in het Nationaal Detectie Netwerk (NDN). Binnen het NDN wordt actief samengewerkt met private en publieke organisaties om geautomatiseerd informatie over digitale dreigingen en aanvallen uit te wisselen.


Het NCSC wil op korte termijn een aantal versnellingen realiseren en zoekt hiervoor

versterking. Het programma omvat activiteiten op technisch, juridisch, bestuurlijk en

organisatorisch gebied, waarvoor afstemming en overzicht noodzakelijk is, en waarvan een positieve uitkomst van groot belang is voor het NCSC en haar doelgroepen. Het speelveld omvat verschillende stakeholders, waaronder de politiek, media, deelnemers, aanbieders en belangengroeperingen. Bij het realiseren van de diverse activiteiten spelen diverse zaken

een rol, zoals privacywaarborgen, verstoring van de markt, publiek‐private samenwerking, concurrerende activiteiten, en complexe bestuurlijke verhoudingen.


Het NCSC bevindt zich momenteel in een overgangsfase (transitie). Waar het nu nog deel uitmaakt van de NCTV gaat het per 1 januari 2019 verder als zelfstandige

uitvoeringsorganisatie (onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid).


Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel

Parallel aan de verdere verzelfstandiging werkt het NCSC aan een doorontwikkeling van de eigen dienstverlening en de daarbij behorende bedrijfsprocessen en informatie voorziening.

In dit kader zoekt de organisatie een architect die hieraan mede richting en invulling kan geven. Je zorgt voor het tot stand komen van een nieuwe bedrijfsarchitectuur van het NCSC, en de daarvan afgeleide procesarchitectuur. Het NCSC is een sterk technisch georiënteerde organisatie. Dit betekent dat architectuur vraagstukken vaak al snel ook de techniek en het gegevenslandschap raken. Je ondersteunt daarom ook bij de verdere uitwerking van de IT en informatiearchitectuur en geeft mede richting aan de veranderingen die hier nodig zijn. Je borgt dat ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van applicatie- of intrastructuur ontwikkeling een nauwe onderlinge samenhang vertonen en zijn uitgelijnd met bedrijfs- en

proces architectuur. Je fungeert hiermee als een all-round architect met een afwisselend werkpakket. Je zorgt er zo voor dat er vanaf 1 januari vanuit het perspectief van architectuur een goede en stevige basis ligt voor de nieuwe NCSC organisatie. Meer specifiek zorg je er ook voor dat de NDN activiteiten en processen hier integraal onderdeel van uitmaken.


De inzet van deze medewerker architectuur is in principe voor 6 maanden van 1 juli 2018, met een mogelijkheid tot verlenging van 6 maanden. Gelet op dit tijdsbestek en vanwege de diversiteit van werkzaamheden en specifieke omstandigheden van de organisatie zoeken we een architect die al ruime ervaring heeft in een vergelijkbare rol.


Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden

De all-round architect zal zich onder ander met de volgende werkzaamheden bezig houden:

- Vertalen van behoeften uit organisatie en management naar heldere architectuurprincipes en –modellen op het gebied van de dienstverlening van het NCSC en specifiek het Nationaal Detectie Netwerk

- Opleveren van architectuurproducten op het terrein van bedrijfs-, proces-, IT- en informatiearchitectuur.

- Inrichten van een architectuurproces inclusief architectuurboard en architectuur control.

- Fungeren als klankbord bij vraagstukken op het gebied van organisatie- en procesinrichting en daarbij vereenvoudiging en structuur aanbrengen

- Aanbrengen van samenhang tussen de organisatiedoelstellingen en de informatievoorziening.

- Zorgen voor realisme en inzicht in samenhang tussen programma’s/projecten, applicaties en processen

- De werkprocessen, organisatie inrichting, -processen, -strategie en informatievoorziening beschouwen vanuit een integraal en holistisch perspectief


EISEN


- De kandidaat is beschikbaar voor minimaal 32 uur per week voor de periode tot 31 december 2018, met een mogelijkheid tot verlenging voor een zelfde periode.

- De Kandidaat heeft een afgeronde opleiding ICT of bedrijfskunde (minimaal HBO)

- De aangeboden kandidaat beschikt over TOGAF certificering

- De aangeboden kandidaat beschikt over CISSP certificering


WENSEN


- Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat relevante ervaring heeft met architectuur

- Geef aan hoeveel jaar de kandidaat relevantie ervaring heeft met Cyber Security

- Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat relevante ervaring heeft binnen de Rijksoverheid .

- Geef aan hoeveel jaar de Kandidaat relevantie ervaring heeft met werk van een CERT.


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 16051

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Information

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren

Closing date

29-05-2018
  Apply
Similar jobs: Procesmanager Fiets en OV Infra (Utrecht) | SQL Database Administrator ('s-Gravenhage) | SAP Consultant (Hoogerheide) | Systeem Architect IT toepassingen (Diemen) | Systems Engineer Architect (Amersfoort)  ...More jobs
More jobs at this company: SQL Database Administrator ('s-Gravenhage) | Systems Engineer Architect (Amersfoort) | Systeem Architect IT toepassingen (Diemen) | Productspecialist (Maasland) | SAP Consultant (Hoogerheide)  ...More jobs at this company


Function: ICT
Job type: Detachering
Job ID #7628
Date posted: 16-05-2018

Show map


$resource.CxPortal.actionLink.rssFeed Subscribe to the RSS feed
Print this job