You can no longer apply to this job. This job is no longer available. Please contact us if you're interested in jobs like this one.

 

Omgevingsmanagement, cluster geluid Adviseur milieukwaliteit, (Leiden)

Organization

HerCor BV

Function

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Omgevingsmanagement, cluster geluid Adviseur milieukwaliteit,


Startdatum: 1-12-2018

Einddatum: 28-2-2019

Uren per week: 36

Locatie: Leiden


Binnen de afdeling Omgevingsmanagement is kennis gebundeld van verschillende specialismen. De afdeling is verantwoordelijk voor advisering aan de opdrachtgever en de interne organisatie. Daarnaast worden vergunningen en meldingen behandeld. De afdeling is gericht op voortdurende innovatie en verbetering in methoden en technieken die ten goede komen aan de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van de uitvoering en werkt intensief samen en deelt kennis met deelnemers en (keten)partners en verbetert en bewaakt de veiligheid en omgevingskwaliteit van inwoners en bedrijven.


Het cluster geluid adviseert zowel intern als extern over geluid bij vergunningen, evenementen, ruimtelijke plannen en klachten. Het betreft wegverkeerslawaai, industrielawaai, railverkeerslawaai, vliegtuiglawaai en bouwlawaai. Het cluster geluid bestaat uit adviseurs en medewerkers van de afdeling Omgevingsmanagement en Toezicht en Handhaving.


Adviseren op het gebied van geluid en ondersteunen bij de vergunningverlening en naleving van wet- en regelgeving op dit gebied. Eventueel uitvoeren van onderzoeken.


Legt verantwoording af aan de teamleider van de afdeling Omgevingsmanagement, cluster geluid.


Heeft contact met medewerkers, gemeenten, hogere overheden en externe uitvoerders waarbij het gaat om het verstrekken van informatie in een vakinhoudelijke adviserende rol. Anderen moeten overtuigd worden.


Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn hoofd- en richtlijnen en wet- en regelgeving (met name de Wet geluidhinder en Wet milieubeheer) als uitgangspunten voorhanden.


Advisering op het vakgebied geluid

· adviseren bij ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen en omgevingsvisies voor een goede inbreng van milieu-expertise en bij projecten waarbij (spoor)wegverkeer- en industrielawaai (zonebeheer) onderdeel uitmaken van ruimtelijke ontwikkelingsopgaven


· adviseren in en beoordelen van akoestische rapportages

· betrokken bij omgevingsvergunningaanvragen

· Voert de overleg met de betrokken instanties over onderzoeken.


Prestatie-indicatoren

· Kwaliteit van de adviezen;

· Tijdigheid

· Kwaliteit van de ondersteuning aan andere clusters en afdelingen


Er is een duidelijke tendens naar een verdergaande decentralisatie van taken en bevoegdheden waardoor een grotere beleidsruimte ontstaat. Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor gemeenten om zelf lokaal beleid (bijv. op het terrein van geluid en lucht) vast te stellen. De samenhang van het milieubeleid met de ruimtelijke ontwikkelingen maken het ook noodzakelijk om specifiek naar gebieden te kijken om te bezien welke milieukwaliteit daar gerealiseerd kan of moet worden.


De adviseur is in de praktijk specialist op het vakgebied geluid. Moet in staat zijn relevante ontwikkelingen op het vakgebied te signaleren en te vertalen naar de eigen organisatie.


Moet in staat zijn in in- en externe overlegsituaties uitgangspunten en adviezen uit te dragen en standpunten te verdedigen.


Mondelinge presentatie

· Overtuigingskracht

· Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

· Omgevingsbewustzijn

· Oordeelsvorming

· Probleemanalyse


Aanvraag eisen :

kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding.

Kandidaat heeft gedegen juridische kennis van wetgeving op het gebied van geluid. Dit dient duidelijk naar voren te komen in het CV.

Kandidaat heeft ervaring met het beoordelen van geluidsrapportages. Dit dient duidelijk in het CV naar voren te komen.

Kandidaat heeft minimaal 3 tot 5 jaar aantoonbare ervaring als Geluidsadviseur.

Keuzemogelijkheden

· 3 jaar aantoonbare werkervaring (5 Punten)

· 4 jaar aantoonbare werkervaring (10 Punten)

· 5 jaar of meer aantoonbare werkervaring (15 Punten)


Kandidaat heeft aantoonbare ervaring als geluidsadviseur.

innovatief binnen het vakgebied en vertaling naar concrete voorstellen


Aanvraag sluit op 14-11-om 15:00 uur


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 6111

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Information

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren

Closing date

14-11-2018
  Apply
Similar jobs: Teammanager Risicoverevening , Beheerkosten en Subsidies. (Amsterdam) | Operationeel Projectmanager (Apeldoorn) | Vergunning verlener (Agrarisch) (Gouda) | Adviseur Directie OR Zaken / Adjunct-Secretaris CMT (Utrecht) | Juridisch Adviseur (Amsterdam)


Function: Administratief
Job type: Detachering
Job ID #7968
Date posted: 06-11-2018

Show map


$resource.CxPortal.actionLink.rssFeed Subscribe to the RSS feed
Print this job