You can no longer apply to this job. This job is no longer available. Please contact us if you're interested in jobs like this one.

 

Projectleider DRIS (Utrecht)

Organization

HerCor BV

Function

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Projectleider DRIS


Startdatum: 5-12-2018

Einddatum: 31-12-2020

Uren per week: 24

Optie: ja, 3 x 1 jaar

Locatie: Utrecht


Het programma Openbaar Vervoer (OV) staat voor goed openbaar vervoer binnen de provincie Utrecht. Jaarlijks vervoeren we ruim 50 miljoen reizigers. Het programma is nog volop in beweging en richt zich op het verbeteren en veilig en betrouwbaar functioneren van het Utrechtse tramsysteem.

Je komt te werken binnen het team Projecten dat verantwoordelijk is voor de voorbereiding en realisatie van alle projecten binnen de afdeling OV. Dit zijn nieuwbouw projecten of vervanging van bestaande assets voor zowel de bus als de tram. Het OV systeem bestaat uit alle buslijnen, de bestaande SUNIJ tramlijn, die loopt van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein, en de nieuwe tramlijn van Utrecht Centraal naar de Uithof, in gebruik eind 2019. Daarnaast voeren wij projecten uit voor andere OV-assets zoals het Dynamische Reisinformatie Systeem (DRIS) op de bushaltes in de provincie Utrecht en een nog te bouwen busstalling.


Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het initiëren en realiseren van complexe openbaar vervoer projecten met betrekking tot (reizigers)informatievoorziening. Het gaat hierbij om projecten die enerzijds gerelateerd zijn aan beheer en onderhoud van onze assets en anderzijds gerelateerd zijn aan de exploitatie van het OV (projectmatige uitwerking van nieuwe ontwikkelingen binnen het concessiebeheer).

Expertise en bestuurlijke krachten ontsluit je zowel binnen als buiten de eigen organisatie en zet je in als stuwende motor. Relevante kaders zet je constructief in of creëert deze wanneer nodig; technisch, juridisch en bestuurlijk.

Je geeft leiding aan interne en externe projectgroepen, bindt partners aan het project en bent dé gesprekspartner voor stakeholders en andere interne en externe betrokkenen.


Jouw projectteam/wat ga je doen

Als projectleider zal je gaan richten op de DRIS-projecten,

· Realisatie van Dynamische Reizigers Informatie Systemen (DRIS) voor de Uithoflijn

· Vervanging van de DRIS regio UtrechtProjecten zitten op dit moment in de uitvoeringsfase.


De DRIS projecten zullen door de projectleider aangestuurd worden, waarbij de projectleider, daar waar nodig, kan putten uit de ondersteuning van de aanwezige IPM-rollen. Deze projectleider is integraal verantwoordelijk voor de DRIS projecten. De projectleider rapporteert aan de opdrachtgever/ opgavemanager.


Aanvraag eisen :

Een afgeronde HBO opleiding.

Minimaal 3 jaar werkervaring als projectleider van telematica projecten in verkeer en/of vervoer.

Minimaal 5 jaar werkervaring in OV projecten in de afgelopen 10 jaar

Minimaal 3 jaar werkervaring met diverse contractvormen zoals van UAV-gc contracten/E&C contracten.

Minimaal 2 jaar ervaring met werken binnen multidisciplinaire projectteams.

Ervaring met DRIS projecten ; ja, 20 punten duidelijk in het cv vermelden ( matrix )


Ervaring met het werken in een stedelijk gebied en in een complexe omgeving met diverse stakeholders

Keuzemogelijkheden

· > = 10 jaar (10 Punten)

· > 5 en < 10 jaar (5 Punten)


Ervaring met Europese aanbestedingsrecht

Keuzemogelijkheden

· Ervaring met > 5 Europese aanbestedingsprocedures (10 Punten)

· Ervaring met 3 Europese aanbestedingsprocedure (5 Punten)


Ervaring in telematicaprojecten (werkervaring per project minimaal 1 jaar)

Keuzemogelijkheden

· Aantal projecten > 6 (10 Punten)

· Aantal projecten 3 < 6 (5 Punten


Persoonlijke eigenschappen

• Communicatief vaardig samenwerkingsgericht onderhandelingsvaardigheden

• Overzicht kunnen bewaken

• In staat zijn om tijdens een project dus onder tijdsdruk en onder spanning zelf alternatieve oplossingen te bedenken of

uit je team te halen Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan in een project uitgevraagde systemen die niet (tijdig) leverbaar

zijn waarvoor een oplossing verzonnen moet worden of andere fall back scenario’s

• Een positieve reizigerservaring creëren Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan technisch robuustheid van de telematicasystemen


Indien een of meerdere van hiervoor genoemde eigenschappen terug te voeren zijn naar werkervaring in (light)rail is dit een pré


Vaardigheden

• Vasthoudend om voortgang te kunnen realiseren onder grote tijdsdruk; Resultaatgericht kunnen plannen en organiseren op

hoofdlijnen en anticiperen op toekomstige (uitvoerings)risico’s en ontwikkelingen

• Ervaring met het rapporteren en het voeren van challenge gesprekken op organisatie- maar ook op politiek bestuurlijk niveau

• Bewustzijn van de eigen organisatie en de omgeving van het project goede communicatievaardigheden en is staat om draagvlak

te verwerven Het werk vindt plaats in een politieke gevoelige omgeving waarbij de projecten onder een vergrootglas liggen

van zowel organisatie en de buitenwereld

• Inzicht in de financiële en juridische aspecten van contracten

• Ervaring met de uitvoering van een project onder tijdsdruk in een markt met weinig aanbieders


Indien een of meer van de hiervoor genoemde vaardigheden zijn terug te voeren naar werkervaring op het gebied van (light)rail is dit een pré


Kennis

• Kennis van UAV-gc contracten/E&C contracten; kennis opgedaan in de combinatie van theoretische en praktijkervaring is een pré

• Kennis van aanbestedingsprocedures waarbij werkervaring met meerder aanbestedingsvarianten een pré is

• Kennis van de verschillende systemen/oplossingen in de markt met betrekking tot informatievoorziening telematica en dergelijke

• Kennis van systeemintegratie van verschillende (informatie)systemen Indien de werkervaring ziet op integratie van veiligheidssystemen

en DRIS is dit een pré

• Werkervaring met betrekking tot een proefbedrijf

• Ervaring met overdracht van een project naar beheerorganisatie en de bijbehorende decharge van project .


Aanvraag sluit op 14-11-om 10:00 uur


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 6112

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Information

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren

Closing date

14-11-2018
  Apply
Similar jobs: Projectleider Digitalisering Sociaal Domein ('t Gooi) | Systeem engineer ICT voertuigtechniek (Amsterdam) | CISO (Chief Information Security Officer) ('s-Gravenhage) | Release Train Engineer (SAFe RTE) (Woerden) | Testspecialist Testautomatisering JAVAscript (Apeldoorn)  ...More jobs
More jobs at this company: Manager Techniek & Integratie Uithoflijn (Utrecht) | Adviseur Directie OR Zaken / Adjunct-Secretaris CMT (Utrecht)


Function: ICT
Job type: Detachering
Job ID #7970
Date posted: 06-11-2018

Show map


$resource.CxPortal.actionLink.rssFeed Subscribe to the RSS feed
Print this job