Please review the job details and click Apply.

 

IP -Netwerk Specialist IPv6 ('s-Gravenhage)

Organization

HerCor BV

Function

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een IP -Netwerk Specialist IPv6


Startdatum: 2 januari 2019

Einddatum: maart 2019

Optie: ja, 1 x 3 maanden

Uren per week: 32

Locatie: Den Haag


Een van de projecten die in opdracht van gemeenten binnen VNG wordt uitgevoerd is de realisatie van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). GGI is een veilige, samenhangende digitale infrastructuur die bestaat uit verschillende componenten. Door gebruik te maken van GGI werken gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere overheden beter, veiliger en makkelijker samen. De invoering van IPv6 als standaard internet adresprotocol voor gemeenten is één van de bouwstenen van de GGI. Om ook in de toekomst bereikbaar te blijven moeten gemeenten hun websites en mailservers ook via IPv6 ontsluiten. In een latere fase zullen de interne netwerken en ICT-systemen van gemeenten worden omgebouwd naar IPv6.


Momenteel zijn al ca. 100 gemeenten via IPv6 extern bereikbaar. Om tijdig voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen wordt ernaar gestreefd om eind 2019 minimaal 80% van alle gemeentelijke websites en mailservers via IPv6 bereikbaar te maken.


Als implementatie-adviseur is het jouw taak om gemeenten te ondersteunen bij de voorbereiding en implementatie van IPv6, als onderdeel van het omvangrijkere GGI implementatieprogramma. De focus daarbij ligt op voor het samen met gemeenten en betrokken leveranciers realiseren van de externe bereikbaarheid via IPv6. Daarnaast help je gemeenten bij en uitwerken van hun plannen voor de implementatie van IPv6 op hun interne netwerken.


Je maakt deel uit van de IPv6 projectorganisatie en fungeert als primair aanspreekpunt voor de gemeenten die je ondersteunt. Je faciliteert gemeenten in de uitwerking van hun plannen en de afstemming daarvan met hun leveranciers. Je bent zowel uitvoerend als tactisch bezig.


Draagt door optreden en inzet actief bij aan de snelle implementatie van IPv6 bij gemeenten en werkt daarbij binnen de doelen en kaders die door de projectorganisatie IPv6 van VNG Realisatie zijn gesteld;


Bouwt relaties op met gemeenten die geïnteresseerd zijn in de invoering van IPv6;


Vertaalt samen met de projectorganisatie voor IPv6 de implementatieaanpak voor IPv6 naar concrete acties die met geïnteresseerde gemeenten verder worden uitgewerkt;


Ondersteunt gemeenten (waarvoor jij aanspreekpunt bent) met het uitwerken van hun plannen m.b.t. de externe bereikbaarheid van hun websites en mailservers via IPv6


Begeleidt en ondersteunt gemeenten bij de afstemming en realisatie van hun IPv6 plannen met hun leveranciers en providers;


Inventariseert concrete vragen, wensen en behoeften m.b.t. IPv6 bij gemeenten en probeert die zoveel mogelijk in te vullen m.b.v. de door VNG Realisatie ontwikkelde implementatietoolkit en doet zo nodig voorstellen voor aanpassing en eventuele uitbreiding van deze toolkit;


Helpt gemeenten bij het implementeren van de verplichte veiligheidstandaarden voor internet en mailverkeer;


Ondersteunt de implementatie van IPv6 bij de gemeenten met wie contact wordt onderhouden en legt waar mogelijk de verbinding met betrokken leveranciers in afstemming met de betreffende gemeente;


Neemt bij gemeenten belemmeringen t.a.v. de invoering van IPv6 en waar mogelijk ook GGI-Netwerk weg, zodat gemeenten in staat zijn om zelfstandig de implementatie vorm te geven;


Inhoudelijk volledig op de hoogte van de belangrijkste ins en outs van IPv6 en GGI qua stand van zaken en (on)mogelijkheden;


Operationeel aanspreekpunt voor gemeenten voor de technisch inhoudelijke vragen en in staat 80% van de vragen over IPv6 en GGI zelf te beantwoorden;


Doet pro actief voorstellen voor verandering en/of verbetering van de versterkte informatie, zowel inhoudelijk als procesmatig.


Bewaakt de voortgang van gemaakte afspraken en zorgt voor adequate opvolging. Treedt hierin zowel faciliterend als – waar nodig – sturend op;


Rapporteert over de voortgang van de IPv6 implementatie bij gemeenten aan de projectleider IPv6 en v.w.b. GGI-Netwerk binnen de projectenstructuur van GGI en de teamcoördinator van het team Implementatie;


Zet monitoring en voortgangsbewaking om naar enthousiasmering van de gemeenten om samen voortgang in de implementatie te behalen;


Werkt daar waar nodig is samen met de accountmanagers van VNG Realisatie;


Schuift waar nodig is aan bij de overleggen van team Implementatie.


Aanvraag Eisen:

HBO werk- en denkniveau op het gebied van ICT- en informatiemanagement, met bij voorkeur specialisatie datanetwerken en IP;


Heeft technische kennis van gemeentelijke infrastructuren, internet en basiskennis van informatiebeveiliging;


Beschikt over uitgebreide toepassings- en productkennis van IP-netwerken en/of van bestaande gemeentelijke of overheidsdatanetwerken in de breedste zin van het woord;


Beschikt over praktische kennis van internetstandaarden IPv4 en IPv6 en het opzetten en implementeren van netwerken inclusief toekenning, indeling en beheer van nummerplannen;


Heeft bij voorkeur kennis van gemeentelijke kaders en normen voor architectuur (GEMMA) en informatiebeveiliging (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten - BIG);


Heeft (tenminste 2 jaar) ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) in de rol van adviseur of technisch projectleider m.b.t. informatie/ICT-management;


Heeft bij voorkeur ervaring in de rol van coördinator of expert in projecten die decentraal bij meerdere gemeenten tegelijkertijd geïmplementeerd zijn;


Heeft ervaring in het inbedden van projecten in het eigen lokale beleid van gemeenten en van samenwerkingsverbanden;


Heeft ervaring in het schakelen tussen de werelden van bestuurders, bedrijfsvoering, inkoop, informatie- en ICT management en informatiebeveiliging, weet hierin synchroniciteit aan te brengen en weet deze werelden onderling te vertalen.

Klantgericht , Resultaatgericht Beschikt over social skills


Hands-on, Organisatie en omgevingssensitief

Omgevingsbewust, Analytisch, Initiatiefrijk

Enthousiasmerend, Creatief

Communicatief vaardig (verbaal en schriftelijk)

Feedback geven en ontvangen

Eigen gebruik van Gsm, en Laptop.


Aanvraag sluit op 4-12-om 15:30


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 811

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Information

John van Herp 0174-235150 john@hercor.nl of klik direct hieronder op de knop Reageren

Closing date

04-12-2018
Similar jobs: Projectleider Digitalisering Sociaal Domein ('t Gooi) | Systeem engineer ICT voertuigtechniek (Amsterdam) | CISO (Chief Information Security Officer) ('s-Gravenhage) | Release Train Engineer (SAFe RTE) (Woerden) | Testspecialist Testautomatisering JAVAscript (Apeldoorn)  ...More jobs
More jobs at this company: Scrummaster ('s-Gravenhage)


Function: ICT
Job type: Detachering
Job ID #7972
Date posted: 08-11-2018

Show map


$resource.CxPortal.actionLink.rssFeed Subscribe to the RSS feed
Save this job
Print this job