ICT, , Teamlead inrichting-proces-invoering DigiInhuur
 
Teamlead inrichting-proces-invoering DigiInhuur ('s-Gravemhage) 8095 - 3/01/2019
Organisatie

HerCor BV

Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Teamlead inrichting-proces-invoering DigiInhuur


Werkniveau: Senior

Klant: Ministerie van Infrastructuur & Milieu

Locatie: 's-Gravenhage

Startdatum: Zo snel mogelijk

Einddatum: 31-12-2019 Verlengbaar

Aantal uren per week: 28 uur


Uiterste aanbiedingsdatum: 14-01-2019 12:00


Plaats in de organisatie/werkgebied

Binnen het project DigiInhuur is behoefte aan een teamlead inrichting-proces-invoering DigiInhuur verantwoordelijk voor de inrichting, het proces en de invoering van DigiInhuur. Deze functie wordt uitgevoerd binnen het project DigiInhuur en valt onder de leiding van een projectleider Inrichting DigiInhuur. Daarnaast moet na de inrichting van DigiInhuur kennis omtrent het inhuurproces vanuit het project worden geborgd in de staande organisatie. De functionaris stemt in overleg met de projectleider prioriteit en scope van opdracht af voor het werk na de inrichting van Digi Inhuur.


Organisatiecultuur en professionaliteit

De organisatie IBI heeft uitgesproken in gedrag, inhoud en professionaliteit een High Performance Organisatie te willen zijn.


Taken en verantwoordelijkheden

De volgende taken en verantwoordelijkheden behoren bij de rol teamlead inrichting-procesinvoering DigiInhuur:

- Verantwoordelijk voor het bewaken van de realisatie van functioneel programma van eisen;

- Bewaken van overkoepelende architectuurafspraken en uitvoeren van operationele architectuurvraagstukken;

- Adviseren, verzamelen en uitvoeren omtrent: de test van DigiInhuur (o.b.v. het juiste testbestand en testscenario’s), het verzamelen van data (content Rijk en content voor test), adviseren omtrent testresultaten i.s.m. testcoördinator en inrichting bij procesontwerp;

- Coördineren van werkzaamheden binnen het functioneel team en met overige teams waaronder interne- en externe stakeholders;

- Rapporteren aan projectleider over belangrijke project issues;

- Het op orde hebben van een actueel dossier.


Standplaats werkzaamheden: Den Haag / ook flexplek


EISEN

Opleiding Functie eisen

• Minimaal HBO werk- en denkniveau op gebied van ontwerp, inrichting en architectuur van informatiesystemen; minimaal 4 jaar;

• Aanvullende opleiding en minimaal 4 jaar werkervaring met:

o Architectuur en inpassing in ICT-landschap van HR-systemen, de BIR en de PIA/AVG binnen de Rijksoverheid en in bezit van TOGAF 9.x certificaat;

o Inrichting en invoering van inhuursystemen en –processen binnen de Rijksoverheid en bij voorkeur aangaande DigiInhuur


Werkervaring

1. HBO/Universitaire werk/denkervaring op gebied van de architectuur van informatiesystemen; minimaal aantal jaren ervaring: 4 jaar;

2. Intensieve kennis en ervaring op gebied van digitale inhuurinformatiesystemen (VMS); 4 jaar ervaring; bij voorkeur binnen Rijksoverheid.


Hard skills

1. Aantoonbaar in staat en ervaring met het werken onder IV-architectuur en bij voorkeur in bezit van TOGAF 9.x certificaat;

2. Aantoonbaar in staat en ervaring met de inpassing in het ICT-landschap van HR-systemen binnen de Rijksoverheid en onder toepassing van de BIR en de PIA/AVG;

3. Aantoonbaar ervaring met de inrichting en invoering van inhuurinformatiesystemen en – processen binnen de Rijksoverheid bij voorkeur aangaande DigiInhuur;

4. Aantoonbaar vaardig om in concepten te denken en om effectief functionaliteit- en proceskennis te analyseren te ordenen en in te schatten op impact;

5. Aantoonbaar vaardig om de juiste contacten te leggen, te luisteren en mee te bewegen met de klant; maar ook vaardig om het(interdepartementale) netwerk van stakeholders langdurig te onderhouden.


Wensen

1. Bij voorkeur consultant die bedreven is en ervaring heeft in de wereld van: informatiearchitectuur; HR-inhuurprocessen binnen de Rijksoverheid, het ontwerpen van inhuurprocessen en het vertalen van eisen en wensen naar IV-oplossingen;

2. Een consultant die SMART kan werken;

3. Een consultant die enthousiasme en draagvlak kan creëren.


GEDRAGSKENMERKEN

Soft skills gesprek

1. Adviesvaardig: met oog voor klant maar ook vanuit andere kaders (architectuur, eerder omschreven visie, haalbaarheid) in staat om een advies te schrijven dat beschouwd kan worden als een ‘best advies’;

2. Presentatievaardig: in staat om voor een divers publiek de juiste aanpak en boodschap te presenteren;

3. Tact: competentie om met oog voor de doelgroep de problematiek en de gewenste oplossingsrichting te beschrijven;

4. Overleg voeren: competentie om standpunten duidelijk en stevig in te brengen in een overleg, te onderbouwen en deze zo nodig te verdedigen maar ook om draagvlak te verwerven;


5. Snel schakelen vanuit breed perspectief: competentie om vanuit een brede architecten view en vanuit de functionaliteit van de HR-ontwikkelingen binnen het Rijk de ontwikkelingen en de impact in te schatten op allerlei kwesties en deze zelf te signaleren en daarop te adviseren (geef voorbeelden).


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 3011

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp
0174-235150
john@hercor.nl

of klik direct hieronder op de knop Reageren