Administratief, , Subsidieverlener
 
Subsidieverlener (Utrecht) 8096 - 7/01/2019
Organisatie

HerCor BV

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Subsidieverlener


Startdatum: 4-2-2019

Einddatum: 4-2-2020

Optie: ja, 2x 1 jaar

Uren per week: 32

Locatie: Utrecht


De Provincie Utrecht voert vanuit het domein Fysieke Leefomgeving (LFO) haar beleid uit met een aantal programma’s voor het landelijk gebied:

Het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) is een Europees subsidieprogramma dat gericht is op duurzaamheid en innovatie in de landbouw en de vitaliteit van de plattelandseconomie. POP3 wordt uitgevoerd door de 12 provincies, het Ministerie van Economische zaken en de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl). POP3 projecten zijn voornamelijk fysieke investeringen gericht op de waterhuishouding, verbetering van de landbouwstructuur en duurzame bedrijfsvoering maar ook kennisdeling, samenwerking en innovatie vallen er onder. POP3 subsidies worden verdeeld via tenders. Een bijzondere plek nemen de 2 LEADER-gebieden met een eigen strategie die bestuurd worden door 2 lokale groepen. POP3 wordt uitgevoerd met 50% cofinanciering afkomstig van AVP, de bijdragen van waterschappen en gemeenten. De Agenda Vitaal Platteland (AVP) is het investeringsprogramma van de provincie Utrecht voor het landelijk gebied.

Naast de genoemde programma’s voert het Domein LFO ook zogenaamde structurele taken uit. Deze werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van een teamleider en zijn structureel van aard. Eén van die structurele taken betreft het beheren van (agrarische) natuur en de ontwikkeling van nieuwe natuur. Juridische basis voor deze taken zijn de Subsidieverordening Natuur en Landschap en de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap.


De beoordeling van POP3 subsidies en subsidies (agrarisch) natuurbeheer, vindt grotendeels plaats binnen het cluster Subsidies van het domein Bedrijfsvoering in samenwerking met het domein LFO. Dit cluster voert centraal alle subsidieregelingen uit met bijzondere aandacht voor uniformiteit en rechtmatigheid. Je wordt geplaatst binnen dit cluster.


e zorgt voor invulling van het POP-subsidieloket van de Provincie, samen met twee collega’s die hierin al ruim een jaar zijn ingewerkt. Daarbij toets je subsidieaanvragen die via een digitaal systeem van RVO.nl binnenkomen, aan de inhoudelijke, financiële, juridische én Europese kaders. Je verzorgt i.o.m. RVO.nl het opstellen van de beschikking en het voorstel voor besluitvorming. Dit geldt voor het hele proces van subsidieverstrekking, van aanvraag tot en met vaststelling. Europese subsidies stellen hoge eisen aan zorgvuldigheid t.a.v. het volgen van procedures, onderbouwing van besluiten en documentatie. In het subsidieproces onderhoud je contacten met RVO als betaalorgaan en met een adviescommissie die de aanvragen inhoudelijk toetst. Ook onderhoud je contacten met de opdrachtgever (LFO) en RVO.nl als interpretaties van de kaders dit nodig maken.

Daarnaast toets je subsidieaanvragen (agrarisch) natuurbeheer op basis van de SVNL en aanvragen functieverandering en inrichting in het kader van de SKNL. Je begeleid het volledige proces van aanvraag tot beschikking en vaststelling in overleg met opdrachtgever LFO.


Aanvraag eisen :

je hebt HBO/WO werk - en denk niveau.

Je hebt recente aantoonbare kennis en ervaring van Europese subsidieregelgeving POP

Je beschikt over een aantoonbare combinatie van juridische en financiële kennis (aantoonbaar via opleiding of recente aantoonbare werkervaring);

Je hebt aantoonbare ervaring met het beoordelen van complexe subsidiedossiers.

Je hebt recente aantoonbare kennis en ervaring binnen het domein van (Agrarisch) Natuurbeheer en Natuur inrichting of bent in staat dit je snel eigen te maken.


Je hebt recente aantoonbare kennis en ervaring van Europese subsidieregelgeving POP

Keuzemogelijkheden

· >5 jaar ervaring (tussen 2013-2018) (100 Punten)

· 2-5 jaar ervaring (tussen 2013-2018) (50 Punten)

· <2 jaar ervaring (tussen 2013-2018) (25 Punten)


je beschikt over een aantoonbare combinatie van juridische en financiële kennis (aantoonbaar via opleiding of recente aantoonbare werkervaring)

Keuzemogelijkheden

· combinatie juridisch en financieel (opleiding of ervaring) (100 Punten)

· Hoofdzakelijk juridisch (opleiding of ervaring) (50 Punten)

· Hoofdzakelijk financieel (opleiding of ervaring) (25 Punten)


Je hebt recente aantoonbare kennis en ervaring binnen het domein van (Agrarisch) Natuurbeheer en Natuur inrichting of bent in staat dit je snel eigen te maken

Keuzemogelijkheden

· >2 jaar ervaring (100 Punten)

· 1-2 jaar ervaring (50 Punten)

· <1 jaar ervaring (25 Punten)

je hebt aantoonbare ervaring met het beoordelen van complexe subsidiedossiers

Keuzemogelijkheden

· >3 jaar ervaring (100 Punten)

· 2-3 jaar ervaring (50 Punten)

· < 2 jaar ervaring (25 Punten)


Persoonlijke eigenschappen

• Je bent communicatief sterk en hebt overtuigingskracht;

• Je hebt een praktische inslag je staat stevig in je schoenen en weet goed met tegenstrijdige belangen om te gaan;

• Je kunt aantoonbaar goed omgaan met deadlines;

• Je heb goede contactuele eigenschappen kunt je gedrag goed aanpassen naar verschillende situaties en mensen;

• Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen bent flexibel en klantgericht;


Vaardigheden

• Je hebt bij voorkeur aantoonbare werkervaring op het werkdomein landelijk gebied en natuur

• Je kunt in korte tijd inhoud porcessen en relaties eigen maken

• Je kan goed in projectteamverband samenwerken;

• Je bent gewend zelfstandig te werken en bent resultaatgericht;


Kennis

• Gezien de samenstelling van het team heb je veel affiniteit met het juridische aspect van subsidieverlening

• Je hebt aantoonbare werkervaring bij grote overheden, bij voorkeur provinciale ervaring

• Je hebt recente aantoonbare kennis en ervaring van Europese subsidieregelgeving POP

• Je hebt recente aantoonbare kennis en ervaring binnen het domein van (Agrarisch) Natuurbeheer en Natuur inrichting of bent in staat

dit je snel eigen te maken;

• Je hebt aantoonbare ervaring met het beoordelen van complexe subsidiedossiers .


Aanvraag sluit op 14-1-om 10:00 uur

Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 701

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp
0174-235150
john@hercor.nl

of klik direct hieronder op de knop Reageren