Administratief, , Project Portfolio en Resource Manager
 
Project Portfolio en Resource Manager ('s-Gravenhage) 8100 - 8/01/2019
Organisatie

HerCor BV

Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Project Portfolio en Resource Manager


Werkniveau: Senior

Klant: Ministerie van Economische Zaken - ACM

Locatie: 'S-GRAVENHAGE

Startdatum: 01-02-2019

Einddatum: 01-07-2019 Verlengbaar

Aantal uren per week: 36 uur


Uiterste aanbiedingsdatum: 14-01-2019 14:00


werkzaamheden of - prestatiedoelstelling van de opdracht

ACM gaat projectportfolio- en resource management inrichten om ervoor te zorgen dat het I-projectportfolio optimaal bijdraagt aan de doelen van de informatiestrategie en dat mensen en middelen optimaal worden ingezet. Jij geeft invulling aan dit proces en draagt zorg voor het inrichten en bewaken van de samenhang tussen projecten, het signaleren van knelpunten en identificeren van risico’s. Je rapporteert aan de programmamanager I-regie en geeft advies aan de i-board.Je stelt voorstellen op voor de nieuwe inrichting, draagt ze voor ter goedkeuring en voert deze uit. Je hanteert daarbij de practice Management of Portfolios (MoP). Jij draagt zorg voor optimale stuurinformatie door relevante informatie op te halen bij programma- en projectleiders, informatiemanagers en dienstenmanagers. Op basis van deze informatie stel jij periodiek de portfoliorapportage op. Je bereidt de afstemming en besluitvorming voor over het portfolio in de i-Raad en de-Board. Waar nodig adviseer je over de aanschaf van nieuwe software om tot goede invulling van de functie PP&RP te komen.


De Project Portfoliomanager verricht zijn werkzaamheden binnen het team I-Regie van de Directie Bedrijfsvoering. Voor een goede invulling van de functie is het cruciaal om samen te werken met andere disciplines binnen de afdeling en directie (w.o. informatiemanagers, programmaleiders, informatiebeveiligers, architecten en de afdeling Informatie & Automatisering). Ook werk je intensief samen met opdrachtgevers en met vakgenoten bij andere onderdelen binnen de Rijksoverheid. Dit vraagt om een pro-actieve en op samenwerking gerichte houding


Achtergrond opdracht

ACM gaat projectportfolio- en resource management inrichten om ervoor te zorgen dat het I-projectportfolio optimaal bijdraagt aan de doelen van de informatiestrategie en dat mensen en middelen optimaal worden ingezet. Jij geeft invulling aan dit proces en draagt zorg voor het inrichten en bewaken van de samenhang tussen projecten, het signaleren van knelpunten en identificeren van risico’s. Je rapporteert aan de programmamanager I-regie en geeft advies aan de i-board.

EISEN

Let op de volgende eisen zijn vereist, zorg ervoor dat het duidelijk in het CV naar voren komt (max 5 pagina) en in de motivatie die punt voor punt antwoord geeft. In tabel vorm onder de motivatie.


Eisen:

- 3 jaar Ervaring als Project Portfoliomanager en/of Resource Manager

- 5 jaar Ervaring binnen het domein van de informatievoorziening en kennis van de rol van de CIO (Chief Information Officer)

- Ervaring met het adviseren in een politiek-/bestuurlijke context binnen de Rijksoverheid

- Ervaring met het toepassen van de best practice voor portfoliomanagement: Management Of Portfolios (MoP)

- Ervaring met standaard methoden voor projectbeheersing en het toepassingen van standaard software voor projectadministraties.


GEDRAGSKENMERKEN

Competenties:

- Analyseren, plannen en organiseren, bestuurs- en organisatiesensitiviteit, initiatief en overtuigingskracht


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 8012

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp
0174-235150
john@hercor.nl

of klik direct hieronder op de knop Reageren