Administratief, , Projectleider Procesimplementatie
 
Projectleider Procesimplementatie (Amsterdam) 8101 - 8/01/2019
Organisatie

HerCor BV

Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Projectleider Procesimplementatie


Werkniveau: Senior

Klant: Gemeente Amsterdam

Locatie: Amsterdam

Startdatum: Zo snel mogelijk

Einddatum: 31-12-2019 Verlengbaar

Aantal uren per week: 32 uur


Uiterste aanbiedingsdatum: 17-01-2019 015:00


Functieomschrijving

De Projectleider Procesimplementatie maakt deel uit van het afdeling Eigendom & Beheer binnen Metro & Tram. Hij/zij is verantwoordelijk voor het implementeren van procesmatig werken binnen de Regieorganisatie, de samenwerking van MET E&B en GVB Rail Services voor het tactische en operationeel assetmanagement van de railinfrastructuur. Hij/zij werkt hierbij nauw samen met het managementteam en zoekt interactie en communicatie met de omgeving /stakeholders.


Werkzaamheden

Metro & Tram E&B & GVB RS hebben besloten om het tactisch en operationeel assetmanagement van de railinfrastructuur onder te brengen in een gezamenlijke werkorganisatie: de Regieorganisatie. Een van de speerpunten bij de ontwikkeling van de Regieorganisatie is het introductie van het procesmatig werken en het implementeren van ServiceNow als onderhoudsregiesysteem waarin de diverse assetmanagement processen gefaciliteerd worden.


We zoeken een Projectleider Procesimplementatie die onder andere het Plan van Aanpak voor deze procesimplementatie opstelt en de implementatie van deze strategie begeleidt. De opdracht heeft naast een inhoudelijke focus ook een belangrijk veranderkundig aspect.


Taken zijn onder andere:

§ Begeleiden van de Procesmanagers voor o.a. incident management, change management, problem management


§ Afstemming over requirements en processen met het ontwikkelteam van asset data platform ServiceNow


§ Organiseren van workshops om processen te optimaliseren, volwassen te vergroten, etc


§ Afstemming met management van de Regieorganisatie over prioriteiten in de procesimplementatie in relatie tot de ontwikkeling van de organisatie en ondersteunende middelen.


Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.


Eisen:

- U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.

Vul in: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon.

- minimaal 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van procesmatig werken (procesanalyse, verbetering, procesmanagement).

- aantoonbare kennis en ervaring met procesontwikkeling binnen railinfra (metro) omgeving.

- met datagedreven (proces) verbetertrajecten.


Wensen:

- De mate van kennis van en ervaring met verandertrajecten;

- De mate van kennis en ervaring met alliantievorming of andere organisatie overstijgende samenwerkingsvormen;

- De mate van kennis van en ervaring met werken op het snijvlak tussen publieke en (semi) private partijen.

- De mate van kennis van en ervaring met asset management processen;

- De mate van kennis en ervaring met light rail (metro, tram) infrastructuur.


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 8013

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp
0174-235150
john@hercor.nl

of klik direct hieronder op de knop Reageren