ICT, , EBV Informatieanalist
 
EBV Informatieanalist (Almelo) 8104 - 9/01/2019
Organisatie

HerCor BV

Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een EBV Informatieanalist


Werkniveau: Senior

Klant: Ministerie van Justitie en Veiligheid - JUSTID

Locatie: Almelo

Startdatum: Zo snel mogelijk

Einddatum: 01-05-2019 Verlengbaar

Aantal uren per week: 36


Uiterste aanbiedingsdatum: 18-01-2019 12:00


Beschrijving directie/afdeling

De doelstelling van de afdeling Elektronisch Berichten Verkeer (EBV) is het uitvoeren van het operationele beheer van de infrastructuur, het technische beheer van de informatievoorziening en de informatieplanning van de Justitiële Informatiedienst.


Justid ondersteunt met EBV ketenpartners op technisch en inhoudelijk gebied bij het tot stand brengen van efficiënte elektronisch informatie-uitwisseling. Daarnaast is verbetering van de informatiearchitectuur een continu proces van de afdeling.


Om ketenpartners te ondersteunen in de informatie-uitwisseling is de Justitiële Service Interface (JSI) ontwikkeld. Voor de doorontwikkeling van de JSI en het uitvoeren van nieuwe opdrachten, zoekt de afdeling EBV van Justid de ontwikkelaar, zoals in dit profiel nader beschreven.


De informatieanalist legt verantwoording af aan de manager van de afdeling EBV.


Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel

Slachtoffers blijken in de praktijk een grote behoefte te hebben aan juiste, begrijpelijke en tijdige informatie. Daarbij kan het gaan om informatie over hun rechtspositie, waaronder de mogelijkheid tot het verkrijgen van schadevergoeding. Maar het kan ook gaan om informatie over het verloop van het strafrechtelijk onderzoek, de voorlopige hechtenis van de verdachte, het procesverloop en het afzien van vervolging door de officier van justitie. In 2019 zal begonnen worden met de bouw van een ketenbreed slachtofferportaal (KbSP). Online komt een centrale plek waar slachtoffers 24 uur per dag op zelf gekozen momenten kunnen inloggen om informatie over hun situatie en voortgang in hun zaak te bekijken.


Eisen:

- minimaal 3 jaar (recente) kennis en ervaring met proces- en informatie uitwisselingsmodeleertechnieken.

- minimaal 3 jaar (recente) kennis en ervaring met het gebruik van ontwikkel- en beheertools en –methoden

- minimaal 3 jaar (recente) ervaring en vaardigheid in het analyseren van complexe hoeveelheid informatie;

- minimaal 3 jaar(recente) ervaring informatieanalist, bij voorkeur fungerend als intermediair tussen business (vraag) en ICT (aanbod).

- minimaal 2 jaar (recente) ervaring met XML, SBVR (OMG), DAMA DMBoK, AGILE PM.


Wensen:

- relevante ervaring heeft als informatieanalist

- ruime ervaring in het JenV veld

- Kennis en ervaring met gegevenskwaliteit in het algemeen en specifiek gegevenskwaliteit binnen ketenprocessen

- Kennis en ervaring op het gebied van Frontend/Web App ontwikkeling en servicelandschappen is een pré.

- aantoonbaar HBO diploma, bij voorkeur HBO Bestuurlijk Informatiekunde


GEDRAGSKENMERKEN

Competenties:

- klantvriendelijk, communicatief en kan een eerste klantvraag analyseren.

- hoge mate van zelfstandigheid en kan eigen werkzaamheden prioriteren.

- kan zich zelfstandig materie eigen maken en heeft weinig inwerk begeleiding nodig.

- punctueel, gestructureerd en accuraat.


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 9011

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp
0174-235150
john@hercor.nl

of klik direct hieronder op de knop Reageren