Administratief, , Materiedeskundige voor aanbesteding van Multi Functionele Printers ( MPF )
 
Materiedeskundige voor aanbesteding van Multi Functionele Printers ( MPF ) ('s-Gravenhage) 8106 - 9/01/2019
Organisatie

HerCor BV

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Materiedeskundige voor aanbesteding van Multi Functionele Printers ( MPF )


Startdatum: Asap

Einddatum: 31-3-2020

Optie: ja, 1 x 3 maanden

Uren per week: 16

Locatie: Den Haag


De materiedeskundige participeert in het projectteam dat voor de aanbesteding van de MFP’s wordt opgezet. Het projectteam bestaat uit een project manager, een bid manager een materiedeskundige (deze aanvraag), accountmanagers, een jurist, een communicatiemedewerker en een contractmanager. Het projectteam zorgt gezamenlijk voor de uitvoering van de aanbesteding, de begeleiding van de migratie van de oude contracten naar het nieuwe contracten van de deelnemers en de overdracht aan de beheerorganisatie.


De unit Infrastructuur & Collectieve Inkoop organiseert collectieve informatievoorzieningen en ICT voor gemeenten. Op tactisch niveau houdt de unit (keten)regie op deze voorzieningen. Daarnaast zorgt de unit voor inkoop, contractmanagement en de daarvoor noodzakelijke expertise.


GT richt zich op de gezamenlijke inkoop van producten en diensten. Initieel richtte dit zich op telecommunicatie, maar onderhand is de scope verbreed.

De aanbesteding van MFP’s valt ook onder GT. Het project GT MFP’s heeft ten doel om een Europese aanbesteding uit te voeren voor MFP’s. De aanbesteding wordt uitgevoerd ten behoeve van gemeenten en deelnemingen. Deze kunnen zich dan gedurende het project inschrijven op de aanbesteding. De aanbestedingsvorm is nog niet bekend. Zo wordt tijdens het project bepaald of er met één leverancier gewerkt wordt, of dat er met meer leveranciers een raamovereenkomst afgesloten wordt, met minicompetities per deelnemer.


Allereerst wordt kennis vergaard van de huidige situatie en worden de eisen en wensen geïnventariseerd. In die periode wordt ook het projectteam samengesteld

Vervolgens wordt een Algemene Functionele Beschrijving opgesteld. Dit wordt in een marktconsultatie aan de markt aangeboden en verder verfijnd.

Daarna wordt het bestek opgesteld. Dit wordt gepubliceerd en de reacties worden in Nota’s van inlichtingen verwerkt.

Vervolgens is de gunningsfase en dan de contractering.

Ten slotte wordt de migratie uitgevoerd en worden de resultaten overgedragen aan de beheerorganisatie.


Aanvraag Eisen : duidelijk in het cv vermelden :


WO-werk- en denkniveau (Afgeronde opleiding minimaal op HBO niveau en meerjarige werkervaring op WO-niveau);

De voorgestelde kandidaat heeft aantoonbare marktkennis van MFP’s en de bijbehorende systemen( 2a 4 jaar )

Ruime ervaring met het begeleiden van Europese aanbestedingen voor MFP’s;

Ruime ervaring met de implementatie van contracten, waarbij de projectresultaten worden overgedragen aan de contractbeheerorganisatie; ( tussen de 2 a 4 jaar )

Ervaring met het werken in projectteams (als (deel)projectleider of als teamlid) in overheidsprojecten. De voorgestelde kandidaat heeft ervaring met aanbestedingsprojecten voor de overheid tussen de ( 2 a 4 jaar ) .

Uitvoeren van een Europese aanbesteding.

De voorgestelde kandidaat heeft ervaring in projectteams (als teamlid, of (deel)projectleider) ( 2 a 4 jaar )

Mede inrichten van het proces voor de contract beheerorganisatie

Overdracht aan de contract beheerorganisatie


Communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk)

Samenwerkingsgericht , Kwaliteit gericht , Klantgericht

Resultaatgericht , Accuraat .


Levert inhoudelijke kennis over de MFP’s ten behoeve van de op te leveren stukken (AFB, Bestek. Nota’s van inlichtingen, contract, e.d.). De inhoudelijke kennis is vooral gericht op:

o Marktkennis

o Kennis over de functionaliteit van MFP’s en de omringende systemen (met name follow me printing).

o Kennis over beheer van MFP’s.

Schrijft mee aan delen van het bestek, met name de functionele en technische eisen en wensen, specificaties van de service levels en de op te leveren rapportages

Begeleidt en helpt actief mee om de contractbeheerorganisatie vorm te geven.

De kandidaat beschikt over een eigen Laptop, GSM


Aanvraag sluit op 23-1-om 10:00 uur


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 9013

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp
0174-235150
john@hercor.nl

of klik direct hieronder op de knop Reageren