Overig, , Milieutechnisch medewerker Vergunningen
 
Milieutechnisch medewerker Vergunningen (Leiden) 8110 - 10/01/2019
Organisatie

HerCor BV

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Milieutechnisch medewerker Vergunningen


Startdatum: 1-2-2019

Einddatum: 1-8-2019

Uren per week: 36

Locatie: Leiden


Opdracht informatie :

Binnen de afdeling Omgevingsmanagement is kennis gebundeld van verschillende specialismen. De afdeling is verantwoordelijk voor advisering aan de opdrachtgever en de interne organisatie. Daarnaast worden vergunningen en meldingen behandeld. De afdeling is gericht op voortdurende innovatie en verbetering in methoden en technieken die ten goede komen aan de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van de uitvoering en werkt intensief samen en deelt kennis met deelnemers en (keten)partners en verbetert en bewaakt de veiligheid en omgevingskwaliteit van inwoners en bedrijven.

Zorgdragen voor een optimale milieuprestatie van bedrijven vanuit reguleringsoogpunt. Ontwikkelt daartoe (operationeel) beleid, stelt de daartoe benodigde producten -waaronder vergunningen- vast en draagt zorg voor de uitvoering.

Legt verantwoording af aan de teamleider van de afdeling Omgevingsmanagement, cluster vergunningen milieu. Heeft contact met burgers en bedrijven waarbij het gaat om het verstrekken van informatie in een vakinhoudelijke adviserende rol. Moet daarnaast op basis van kennis en deskundigheid verplichtingen kunnen opleggen, waarbij overtuigingskracht de boodschap kan ondersteunen.


Toetst en beoordeelt vergunningaanvragen en meldingen;

- Beoordeelt bedrijfsactiviteiten en zorgt ervoor dat het bedrijf conform actuele voorschriften in werking is;

- Formuleert operationeel beleid;

- Informeert aanvragers over de procedure, criteria e.d;

- Behandelt zienswijzen in het kader van procedures;

- Adviseert intern men extern

Kwaliteit en tijdigheid van de rapporten, vergunningen en beschikkingen;

- Aantal vergunningen;

- Aantal ambtshalve beschikkingen;

- Actualiteit vergunningen;

- Kwaliteit van de adviezen;

- Klantgerichtheid.

Is inhoudelijk verantwoordelijk voor (kleinere) projecten

- Bewaakt de actualiteit en vertaalt zaken naar de afdeling

- Zorgt voor relevante naslagwerken.

Kwaliteit en tijdigheid van het project.

Beoordeelt welke producten nodig zijn op het reguleringsgebied;

- Bewaakt de voortgang van de uitvoering en levert informatie aan betrokkenen;

- Handelt conform de uitgangspunten van het kwaliteitssysteem van de ODWH

Kwaliteit en uitvoerbaarheid van plannen

- Rapportage.

Levert relevante informatie aan de betreffende toezichthouder in het cluster

- Draagt zorg voor juiste en actuele informatie over bedrijven in de database

- Draagt zorg voor relevante informatie aan bedrijven en onderhoudt contacten.

Kwaliteit inhoud database

- Klantgerichtheid.


Het bestaande instrumentarium van de Wet milieubeheer moet verder worden verkend om bedrijven mee te nemen naar een duurzame bedrijfsvoering. Hierbij is een goede communicatie richting bedrijven van belang, evenals kennis van nieuwe ontwikkelingen mogelijkheden om de eisen voor bedrijven vast te leggen in regels. Hierbij is samenwerking nodig met externe overheden en in te huren deskundigheid en andere doelgroepen.

Moet in staat zijn relevante ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening te signaleren en te vertalen naar de eigen organisatie.


Moet in staat zijn in in- en externe overlegsituaties uitgangspunten en adviezen uit te dragen en standpunten te verdedigen.


Moet kunnen omgaan met tegenstrijdige belangen en moet zich kunnen profileren als een onafhankelijke partij in conflictsituaties.

Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

- Overtuigingskracht

- Oordeelsvorming

- Plannen en organiseren

- Klantgerichtheid

- Samenwerken

- Integriteit


Aanvraag eisen :

HBO opleiding op technisch of chemisch gebied

- Kennis van milieurecht en (milieu)chemie

- Bij voorkeur enige jaren ervaring op het vakgebied

Kandidaat heeft een afgeronde opleiding op HBO niveau, richting Milieutechnologie


Keuzemogelijkheden

• Ja, voldoet aan criterium (Yes, meets criterion) (10 Punten)

• Wel HBO, geen relevante milieutechnische opleiding (5 Punten)

• Kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring als Vergunningsverlener milieu.


Kandidaat heeft minimaal 1 referentie opgenomen in het cv. (Naam, functie en telefoonnummer referent worden benoemd).


Aanvraag sluit op 21-1-om 15:00 uurAlleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 1001

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john

Inlichtingen

John van Herp
0174-235150
john@hercor.nl

of klik direct hieronder op de knop Reageren