ICT, , Contractmanager
 
Contractmanager (Amsterdam) 8115 - 11/01/2019
Organisatie

HerCor BV

Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Contractmanager


Werkniveau: Senior

Klant: UWV

Locatie: Amsterdam

Startdatum: 01-02-2019

Einddatum: 31-01-2020 Verlengbaar

Aantal uren per week: 40 uur


Uiterste aanbiedingsdatum: 17-01-2019 15:00


Opdrachtomschrijving:

Kandidaten voeren onderhandelingen en regie over de totstandkoming en beëindiging van de totale ICT Contractenset. Vanuit de regierol coördineren zij de bestellingen voor deelleveringen van meerdere dienstverlenende segmenten binnen de kaders van mantelovereenkomsten voor de levering van diensten en producten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en het opstellen van de meer complexe adviezen.


De regie door de contractmanager richt zich op diverse leveranciers welke de applicaties bij UWV ontwikkelen en beheren. Affiniteit met een complex applicatielandschap en de sturing van meerdere leveranciers die binnen het landschap (tegelijkertijd) werkzaam zijn. Nevenopdracht is het leveren van een essentiële bijdrage aan het verder professionaliseren van de regieorganisatie binnen UWV.


Doel van de functie:

Het voeren van onderhandelingen en de regie over de totstandkoming en beëindiging van de totale ICT Contractenset. Vanuit deze regierol het coördineren van de bestellingen voor deelleveringen van meerdere dienstverlenende segmenten binnen de kaders van mantelovereenkomsten voor de levering van diensten en producten op het gebied van informatie- encommunicatietechnologie en het opstellen van de meer complexe adviezen.


Contextinformatie en kleurbeeld

De Senior Contractmanager maakt deel uit van de afdeling LM van het ICT bedrijf van UWV, en valt daaronder binnen het team LM.


Het doel van de afdeling LM, is het aangaan, managen en beëindigen van opdrachtgeving aan de ICT leveranciers van UWV op tactisch niveau. Naast het feit dat de Senior Contractmanager voornamelijk opereert op en vanuit het tactisch

niveau, is ook het ondersteunen van de opdrachtgeversfunctie op strategisch niveau en het inhoudelijk toetsen op operationeel niveau een onderdeel van de rol en functie. De Senior Contractmanager fungeert voor de UWV organisatie als het formele contactpunt naar de ICT leveranciers van UWV en voor de ICT leveranciers fungeert dit andersom. De driedeling ‘aangaan, managen en beëindigen’ van leveranciersrelaties geeft op hoofdlijnen de functie binnen het ICT werkveld weer. Op dit brandpunt tussen UWV en de ICT leveranciers richt de Senior Contractmanager relevante processen in en structureert deze waar nodig. De Senior Contractmanager is ook verantwoordelijk voor het opstellen van het leveranciersplan, de vorming van de (interne) regiegroep. Het leveranciersplan en de regiegroep zijn belangrijke instrumenten op tactisch niveau om alle acties van en naar de ICT leveranciers en UWV inzichtelijk te hebben en te kunnen sturen hierop.

Een belangrijk aspect van de functie is de dynamiek; de functie beweegt zich binnen en tussen alle hiërarchische niveaus van de UWV organisatie, de Senior Contractmanager moet zeer goed hiertussen kunnen schakelen en altijd goed de belangen van betrokkenen en het volledige speelveld kunnen overzien. Het speelveld binnen en buiten de UWV organisatie is altijd in beweging, dit stelt naast de bovengenoemde functie specifieke competenties hoge eisen aan de flexibiliteit, stressbestendigheid, empathie en sensitiviteit van de Senior Contractmanager.


Bijdrage van de functie

De functie draagt bij aan de strategie en beleid, communicatie, financiën en productie, waarbij het resultaat gerelateerd is aan de bedrijfsonderdelen van UWV, de ondersteuning van het lijnmanagement dan wel de functionele lijn.


EISEN

Aanvullende functie-eisen bovenop het functieprofiel

- Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een geoutsourcete omgeving met name het

gebied van applicatie outsourcing en software ontwikkeling in de afgelopen 7 jaar.

- Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met de grote(re) ICT leveranciers van Nederland in de afgelopen 7 jaar.

- Kent de problematiek van kleinere ICT leveranciers

- Uit het CV van de kandidaat dient duidelijk naar voren te komen dat hij/zij meerdere

aanbestedingen heeft meegemaakt bij voorkeur in een (semi) overheidsomgeving.


Gedragscompetenties:

- Klantgerichtheid, - Samenwerken

- Resultaatgerichtheid, - Inzet, - Organisatieloyaliteit

- Netwerken, - Marktgerichtheid

- Ondernemerschap


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 11013

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp
0174-235150
john@hercor.nl

of klik direct hieronder op de knop Reageren