ICT, , Documentum en XML developer en beheerder
 
Documentum en XML developer en beheerder (Amsterdam) 8667 - 19/05/2020
Organisatie

HERCOR BV

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Documentum en XML developer en beheerder


Startdatum: 1-7-2020

Einddatum : 30-6-2021

Uren per week: 36

Locatie: Amsterdam ZO

Optie : ja, in overleg


Zin is een advies- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige Zorg.

Zin heeft een belangrijk aandeel in het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg. Dit aandeel levert Zin onder meer door te adviseren over de samenstelling van het basispakket, de verbetering van de kwaliteit van zorg te stimuleren, het middels publiekelijk toegankelijke websites beschikbaar stellen van informatie over de kwaliteit van zorg in Nederland, het uitvoeren van de risicoverevening en het beheren van de verschillende fondsen.

Beschrijving team


De medewerker werkt direct onder de aansturing van de product owner en werkt samen met het Webteam. Het webteam werkt met een SCRUM aanpak en bestaat uit vijf man en werkt aan alle websites van he Zin. De Documentum medewerker werkt alleen aan het FK en heeft voor de doorontwikkeling intensief contact met twee kerngebruikers en de product owner. Het FK team doet periodiek en incidenteel gebruikersonderzoek (artsen, verpleegkundigen, apothekers en artsen in opleiding) ten behoeven van de doorontwikkeling en de juiste afstemming van de toepassing op de taken van de gebruiker.


Omschrijving van opdracht

Het dwarsverband Farmacotherapeutisch Kompas (FK) beheert en publiceert de website

www.farmacotherapeutischkompas.nl. Doel van de website is het bevorderen van gepast gebruik van geneesmiddelen en tot de doelgroep behoren alle voorschrijvers van geneesmiddelen in Nederland. Per week worden een miljoen pagina’s bekeken. De website wordt gevoed vanuit een complex redactioneel systeem op basis van Documentum (ECM) en XMetaL (XML editor). In het redactioneel systeem worden 3 typen gestructureerde documenten onderhouden, geneesmiddel, geneesmiddelgroep en indicatie (ziektebeeld). De documentstructuur wordt geborgd in XML en de XML documenten worden door de redactie bewerkt middels de tool XMetaL. Met behulp van workflows inclusief allerhande waarborgen bewerkt de redactie de documenten. De redactie hanteert het meer ogen principe. In alle stappen ziet de redactie medewerker in XMetaL alle wijzigingen van alle personen, inclusief commentaren t.o.v. de vorige publicatie. Zowel in de workflow als in de document structuur zijn door de redacteur onder voorwaarden afwijkingen van de standaard mogelijk. Na iedere workflow stap volgt een geautomatiseerde controleslag.

Het bovenstaande brengt met zich mee dat er zowel in Documentum als in XMetaL substantieel maatwerk is gecodeerd. Documentum en XMetal zijn middels connectoren aan elkaar verbonden. Vanuit Documentum worden de documenten, middels webservices, gepubliceerd naar het Web platform Bloomreach Experience Manager (voorheen Hippo). Bij het publiceren wordt de XML middels XSLT omgezet naar het juiste formaat voor Bloomreach XM.

Het onderhoud, gebruikersondersteuning en de doorontwikkeling van bovenstaande behoort tot de verantwoordelijkheden van de gezochte ontwikkelaar. De web omgeving valt buiten de opdracht, maar de afstemming met het Webteam is noodzakelijk en frequent. Het Webteam werkt volgens Scrum.

Het technisch beheer en de hosting van de infrastructuur bij ZIN is uitbesteed aan Solvinity.

De product owner is verantwoordelijk voor het Farmacotherapeutisch Kompas en verzorgt de directe aansturing van de gezochte ontwikkelaar. De product owner wordt ondersteunt door kerngebruikers voor het maken van plannen en het uitvoeren van testen.


Beschrijving werkzaamheden

Het uitvoeren van alle onderhoud en doorontwikkeling van de hierboven beschreven omgeving. Het beheren van de omgeving, voor zover dat niet bij de hosting partij gebeurt en ondersteunen van gebruikers die problemen ervaren of wensen hebben.

Het samen met de hostingpartij analyseren van problemen op het raakvlak van technisch beheer en applicatie beheer.

Aanvraag eisen : vermeld de werkervaring in je cv en in je motivatie.

minimaal 2 jaar ervaring met Documentum, inclusief Webtop;

Minimaal 2 jaar ervaring met het maken en onderhouden van workflows (BPM) in Documentum;

Minimaal 2 jaar development ervaring met JAVA;

Minimaal 2 jaar ervaring met relationele databases;

Minimaal 1 jaar ervaring met XML en XSLT;

Minimaal 1 jaar ervaring met Javascript;

Minimaal 1 jaar ervaring met .NET.

Geef aan hoeveel jaren de aangeboden kandidaat ervaring heeft in het ontwikkelen en beheren van

toepassingen in Documentum inclusief Webtop. Meer dan 3 jaren = 100 punten Tussen 2 en 3 jaar = 50 punten( ervaring in cv en motivatie vermelden.

Geef aan hoeveel jaren de aangeboden kandidaat ervaring heeft met het maken en onderhouden van workflows (BPM) in Documentum. Meer dan 3 jaren = 100 punten Tussen 2 en 3 jaar = 50 punten.

Geef aan hoeveel jaren de aangeboden kandidaat ervaring heeft met het redactionele systeem van

het Farmacotherapeutisch Kompas. Meer dan 2 jaar 100 punten.

Geef aan hoeveel jaren de aangeboden kandidaat ervaring heeft met Documentum REST services

voor koppeling met XMetaL). Meer dan 1 a 2 jaar 100 punten.

Geef aan hoeveel jaren de aangeboden kandidaat ervaring heeft met het ontwikkelen van toepassen m.b.v. SQL database. Meer dan 2 jaar = 100 punten Tussen 1 en 2 jaar = 50 punten.

Geef aan hoeveel jaren de aangeboden kandidaat ervaring heeft gewerkt met XMetaL, of een andere XML editor. Meer dan 2 jaar = 100 punten Tussen 1 en 2 jaar = 50 punten

Kennis van XMetaL, of een andere XML editor;

Kennis van IIS en SQL-server voor onderhoud van de Kostenmodule;

Kennis van REST services;

Kennis van de betreffende redactionele applicatie van het FK.

Analytische en sociale vaardigheden om de brug te vormen tussen gebruikersorganisatie, automatiseringsspecialisten en IT Leveranciers;


Developers vaardigheden;

Snel in kunnen werken in vreemde code en omstandigheden;

Kwaliteitsgericht;

Documentatievaardigheden, zowel technisch als ondersteuning van functionele specificaties.


Aanvraag sluit op 8-juni om 10:00


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 1905

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp
0174-235150
john@hercor.nl

of klik direct hieronder op de knop Reageren