Administratief, , Adviseur Financiën (RA en CIA)
 
Adviseur Financiën (RA en CIA) (Utrecht) 8669 - 20/05/2020
Organisatie

HERCOR BV

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Adviseur Financiën


Startdatum: 15-6-2020

Einddatum: 31-5-2021

Uren per week: 32

Optie: ja, 2 x 6 maanden

Locatie: Utrecht


Wie zijn wij

De vraagstukken waar we als provincie voor staan worden steeds complexer en er wordt steeds meer verwacht van ons als overheid. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Samen zorgen wij voor een goede balans tussen groei en groen. Wij willen in 2022 de aantrekke¬lijkste regio van Europa zijn om te wonen, werken en leven. Dit vergt inzet van ons als organisatie in elk organisatieonderdeel.


Binnen onze ambitieuze organisatie, is het domein bedrijfsvoering het onderdeel dat zorgt voor de ondersteuning van de organisatie om deze doelen te bereiken. Het team Financiën, waarin jij gaat opereren is binnen dit domein verantwoordelijk voor een gezond financieel huishouden. Om dit te bereiken voorziet zij bestuur en management van financiële kwalitatief goede informatie via de planning- en control cyclus, voert zij de financiële administratie en biedt financial control aan het primair proces en de concernopgaven .


Wat ga je doen

Jij bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het IC-plan, het verder implementeren en uitvoeren van het control framework voor het financiële systeem (SAP FI/CO) en voor het doorlopend bewaken van de kwaliteit van de data in het financiële systeem. Door jouw inzet wordt de controlfunctie verder uitgebouwd. Tot jouw taken horen onder meer.:

a. Het maken en actueel houden van procesbeschrijvingen van de bedrijfsvoeringsprocessen, het toetsen van deze processen op robuustheid en het adviseren over verbeteringen ter versterking van de controles.

b. Bewaken SAP-autorisaties: voorkomen functiescheidingsconflicten, monitoren toekenning autorisaties, monitoren (hoge) autorisatieprofielen.

c. Steekproefsgewijs controleren of mutaties aan kritische stamgegevens rechtmatig plaatsvinden (denk aan mandatering, bankgegevens).

d. Steekproefsgewijs controleren of het betaalproces rechtmatig heeft plaatsgevonden.

e. Steekproefsgewijs controleren of de kwaliteit van de financiële administratie voldoende is.

f. Meedoen en uitbouwen van de verbijzonderde interne controles van het domein.

g. Het uitbouwen van de digitale controles van processen, bijvoorbeeld door het gebruik van data-mining en andere ICT tools.


Wat verwachten wij

Wij verwachten een gedreven, flexibele, kritische en leergierige houding, met oog voor details en een grote resultaatgerichtheid. Je kunt goed zelfstandig en binnen tijdsplanning werken en bent daarbij stressbestendig. Je bent analytisch onderlegd en gestructureerd.


Aanvraag eisen : een voorbeeld van de eis en de shortlist krijg je van HerCor BV


Eis 2 a. Benoem in uw CV van maximaal 5 pagina's de nummers uit de -aanvraag: (Sub)- Nummer Eisen, (Sub)-nummer van de Shortliscriteria). En benoem SMART hoe u aan de eis en of shortlistcritrium voldoet. b. Toelichting eisen en shortlistcriteria Op maximaal 1 pagina dient u aan te geven met welke in het CV genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen ( benoem het nummer van de eis en het nummer van het shortlistcriterium en met welke werkervaring u uw score (geef het aantal punten bij de onderbouwing) op de shortlistwensen onderbouwt..


Eis 3 De aangeboden kandidaat heeft de volgende titels behaald: RA en CIA. Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding bij welk onderwijsinstelling de opleiding is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.Eis 4 De aangeboden kandidaat is akkoord met dat de definitieve startdatum na overleg door de PU wordt bepaald en dat deze door de PU wordt opgeschort. Dit mede afhankelijk van de ontwikkelingen met het Coronavirus. De duur van de opdracht wordt daardoor in principe niet gewijzigd, tenzij daarvoor argumenten zijn vanuit gezondheid of projectafspraken. De PU behoudt zich het recht voor om niet te gunnen, of een gunning in te trekken, indien de kandidaat niet binnen een maand na de gewenste startdatum beschikbaar is, of indien crisismaatregelen de provincie daartoe verplichten.


Eis 5 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring bij een internal audit afdeling binnen de financiële en/of publieke sector waar zowel financial audits als operational audits uitgevoerd worden. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk ( SMART) bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.Eis 6 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring bij een internal audit afdeling binnen de financiële en/of de publieke sector met financiële processen en systemen. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (SMART) bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.Eis 7 De aangeboden kandidaat heeft vanuit een internal audit rol minimaal 7 jaar ervaring met financiële en operationele systemen, waaronder SAP. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (SMART) bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.


Eis 8 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring binnen de financiële en/of publieke sector met AOIC-werkzaamheden. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (SMART) bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.


Eis 9 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 7 jaar ervaring in een toezichthoudende rol bij een non-profitorganisatie. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (SMART) bij welke organisatie deze werkervaring is opgedaan. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.Shortlistcriterium 2 De aangeboden kandidaat heeft vanuit een internal audit rol minimaal 7 jaar ervaring met financiële en operationele systemen, waaronder SAP. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (SMART) bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Keuzemogelijkheden

• ≥ 7 en ≤ 8 jaar (50 Punten)

• > 8 en ≤ 9 jaar (75 Punten)

• ≥ 10 jaar (100 Punten)

Shortlistcriterium 1 De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur 7 jaar aantoonbare werkervaring binnen de financiële en/of publieke sector met financiële processen en systemen. Toelichting Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (SMART) bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Keuzemogelijkheden

• ≥ 7 en ≤ 8 jaar (50 Punten)

• > 8 en ≤ 9 jaar (75 Punten)

• ≥ 10 jaar (100 Punten)


Fase 2. Mondelinge ronde en beoordeling prijs


A. Persoonlijke eigenschappen 300/200/100/0

Persoonlijke eigenschap 1

Leergierig

Persoonlijke eigenschap 2

Gestructureerd

Persoonlijke eigenschap 3

Zelfstandig en in teamverband werken

Persoonlijke eigenschap 4

Binnen tijdsplanning kunnen werken

Persoonlijke eigenschap 5

Resultaatsgerichtheid


B. Vaardigheden 200/100/50/0

Vaardigheden 1

Helder kunnen communiceren

Vaardigheden 2

Kritische houding

Vaardigheden 3

Bekend met processen en automatisering

Vaardigheid 4

Analytisch onderlegd

Vaardigheid 5

Werkt zorgvuldig


C. Kennis 200/100/50/0

Kennis 1

De kandidaat heeft actuele kennis van BBV

Kennis 2

De kandidaat heeft actuele kennis van SAP

Kennis 3

De kandidaat heeft actuele kennis van AOIC-werkzaamheden

Kennis 4

De kandidaat actuele kennis van MS Excel

Kennis 5

De kandidaat actuele kennis van financiële processen en systemen


Aanvraag sluit op 3-6-om 10:00Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 20051

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Inlichtingen

John van Herp
0174-235150
john@hercor.nl

of klik direct hieronder op de knop Reageren